Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Hoạt động đầu tư nước ngoài vào TP HCM năm 2017

Hoạt động đầu tư nước ngoài vào TP HCM năm 2017

Từ đầu năm đến ngày 15/12, Thành phố đã cấp phép 802 dự án có vốn nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 2.344,7 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn của 9 ngành dịch vụ chủ yếu của Thành phố chiếm đến 74,3%, gấp đôi cùng kỳ.

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 193 dự án với số vốn đạt 962,1 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần có 2.253 trường hợp với vốn đầu tư 3.013 triệu USD.

Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đến ngày 15/12 trên địa bàn thành phố đạt 6.319,8 triệu USD, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Phân loại các dự án được cấp phép mới:

− Theo hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài 703 dự án với vốn đầu tư đạt 1.907,6 triệu USD; liên doanh 98 dự án, vốn đầu tư đạt 436,8 triệu USD; hợp đồng hợp tác kinh doanh 1 dự án, vốn đầu tư 0,3 triệu USD.

− Theo lĩnh vực đầu tư: dẫn đầu là hoạt động kinh doanh bất động sản với 25 dự án, vốn đầu tư đạt 1.017,1 triệu USD, chiếm 43,4% tổng vốn đăng ký cấp mới. Kế đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 46 dự án, vốn đầu tư đạt 567,7 triệu USD (chiếm 24,2%); hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 185 dự án, vốn đầu tư đạt 322,8 triệu USD (chiếm 13,8%); thương nghiệp 314 dự án, vốn đầu tư 220,5 triệu USD (chiếm 9,4%); thông tin truyền thông 101 dự án, vốn đầu tư 89,4 triệu USD; vận tải kho bãi 33 dự án, vốn đầu tư 53,6 triệu USD, xây dựng 44 dự án, vốn đầu tư 29,4 triệu USD…

− Theo quốc gia đầu tư: thành phố đã có 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư. Trong đó, Hàn Quốc chiếm đến 45,1% tổng vốn cấp mới với 149 dự án; Hoa Kỳ 39 dự án, vốn đầu tư đạt 558,6 triệu USD (chiếm 23,8% tổng vốn); Nhật Bản 136 dự án, vốn đầu tư đạt 162,2 triệu USD (chiếm 6,9%); Singapore 102 dự án, vốn đầu tư đạt 140,5 triệu USD (chiếm 6%); Trung Quốc 29 dự án, vốn đầu tư 123,2 triệu USD (chiếm 5,3%); Hồng Kông 45 dự án, vốn đầu tư 64,7 triệu USD; Hà Lan 21 dự án, vốn đầu tư 64,4 triệu USD; Malaysia 21 dự án, vốn đầu tư 52,7 triệu USD…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *