Home / Phát triển doanh nghiệp / Pháp lý / HƯỚNG DẪN CHYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được Nhà nước tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu;…

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có nội dung hướng dẫn chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được Nhà nước tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn; miễn giảm tiền sử dụng đất có thời hạn.

Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp được hướng dẫn thực hiện như sau:

– Địa điểm đăng ký chuyển đổi: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

– Hồ sơ bao gồm:

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực của người thành lập doanh nghiệp, người đại diện uỷ quyền (tương ứng với loại hình doanh nghiệp chuyển đổi) ,…theo quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Hồng Liên).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *