Home / Hỏi Đáp / Kế hoạch kinh doanh bằng tiếng Anh?

Kế hoạch kinh doanh bằng tiếng Anh?

Chào anh hiện tại mình đang cần lập kế hoạch kinh doanh bằng tiếng Anh để ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, mình cần 1 vài bản kế hoạch mẫu bằng tiếng Anh để tham khảo anh có thể cung cấp cho mình vài bản mẫu không?

Mr.Quân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *