Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh / Kỹ năng tư duy chiến lược

Kỹ năng tư duy chiến lược

“Khi bạn nhìn xuống thế giới từ một chiếc trực thăng, bạn có thể thấy nhiều thứ hơn khi bạn ở trên mặt đất. Tư duy chiến lược cũng giống như việc bạn nhìn mọi thứ từ trên cao. Muốn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, bạn phải phát triển kỹ năng này.”

Lên kế hoạch chiến lược là một quá trình giúp cho tầm nhìn tổ chức trở nên thực tế hơn bằng việc phát triển các kỹ năng trong cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và suy nghĩ có phê phán. Nó cũng là một công cụ giúp bạn đương đầu với thay đổi và tạo ra sự chuyển tiếp, mường tượng các khả năng và cơ hội có thể.
Suy nghĩ có chiến lược đòi hỏi bạn mường tượng điều bạn muốn sẽ thành kết quả lí tưởng cho tổ chức và sau đó tập trung vào cách bạn có thể tiến tới tầm nhìn của bạn.
Khi phát triển một tầm nhìn rõ ràng cho tổ chức, có 5 tiêu chuẩn mà bạn nên tập trung vào để có được kết quả lí tưởng. Không chỉ thế, chúng sẽ giúp bạn thiết lập và phát triển những bước cần thiết để làm cho tầm nhìn tổ chức của bạn trở thành thực tế.
Kỹ năng tư duy chiến lược
5 điều kiện cần lưu ý trong tư duy chiến lược:
+ Tổ chức: Tổ chức liên quan đến những người làm việc cho bạn, cấu trúc tổ chức và các nguồn lực cần thiết để hoạt động.
Tổ chức của bạn như thế nào? Loại cấu trúc nào hỗ trợ tầm nhìn của bạn? Bạn sẽ phối hợp nhân lực, nguồn lực, cấu trúc lại với nhau để có được kết quả lí tưởng cho kế hoạch của bạn như thế nào?
+ Sự quan sát: Bằng việc tăng sức mạnh của việc quan sát, bạn sẽ bắt đầu nhận thức tốt hơn về những điều có thể động viên mọi người, cách giải quyết các vấn đề hiệu quả hơn và cách bạn phân biệt các thay đổi.
+ Quan điểm: Quan điểm đơn giản là các cách nghĩ khác nhau về mọi việc.Trong suy nghĩ chiến lược, có 4 quan điểm cần lưu ý khi thiết lập chiến lược tổ chức là: Quan điểm về môi trường, thị trường, dự án và đánh giá.
Quan điểm có thể được sử dụng như công cụ để giúp bạn suy nghĩ về kết quả, xác định các thành phần quan trọng và thích nghi hành động để giành được vị trí lí tưởng.
+ Sức mạnh định hướng: Sức mạnh định hướng cho bạn biết kết quả lí tưởng của bạn khi kế hoạch thành sự thật là gì? Tầm nhìn và nhiệm vụ của tổ chức của bạn là gì? Sức mạnh định hướng thường đặt nền tảng cho những điều bạn muốn mọi người tập trung vào.
Sức mạnh định hướng có thể bao gồm các sáng kiến cá nhân và tổ chức, sự tăng cường và gắn kết, các nhân tố chất lượng như tầm nhìn, giá trị, mục tiêu xác định, các nhân tố sản phẩm như nhiệm vụ hoặc chức năng, các nhân tố định lượng như kết quả hoặc kinh nghiệm và các nhân tố khác như sự cam kết, hành động kiên quyết, hiệu quả, sản lượng và giá trị.
+ Vị trí lý tưởng: Sau khi xét đến 4 điều kiện của quy trình tư duy chiến lược trên, bạn có thể xác định vị trí lí tưởng của bạn:
Phác thảo của bạn về vị trí chiến lược nên bao gồm:
– Điều kiện bạn thấy cần thiết nếu muốn tổ chức có hiệu quả
– Vị trí trên thị trường mà tổ chức của bạn sẽ tạo dựng
– Cơ hội hiện tại hoặc trong tương lai cho tổ chức, khả năng hoặc kỹ năng cốt lõi cần có trong tổ chức.
– Các chiến lược và chiến thuật bạn sẽ sử dụng để gắn kết tất cả lại với nhau.
Bằng việc làm việc thông qua 5 lĩnh vực chính của việc tư duy chiến lược, bạn sẽ bắt đầu thiết lập một bức tranh rõ ràng hơn và tầm nhìn của bạn có thể được thực thi.
Khi tầm nhìn của bạn trở nên tập trung hơn, ý tưởng của bạn sẽ xuất hiện mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn. Sẽ không chỉ dễ dàng hơn khi thuyết phục người khác rằng ý tưởng của bạn là tốt, mà còn dễ dàng hơn khi duy trì sự thuyết phục và động cơ của riêng của bạn khi gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường.
Tóm lại, bạn có thể áp dụng các kỹ năng suy nghĩ chiến lược trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng bằng nỗ lực áp dụng chúng một cách cụ thể vào từng tình huống tổ chức, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để đưa tầm nhìn của bạn vào thực tiễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *