Home / Dịch vụ / LÃI SUẤT TIỀN ĐỒNG VÀ GIAO DỊCH TIẾP TỤC GIẢM

LÃI SUẤT TIỀN ĐỒNG VÀ GIAO DỊCH TIẾP TỤC GIẢM

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền đồng bình quân trên thị trường liên ngân hàng ngày 17.2 giảm từ 0,2 – 1,4%/năm. Cụ thể:

 • Kỳ hạn qua đêm còn 2,11%/năm,
 • 1 tuần còn 2,27%/năm,
 • 2 tuần còn 2,08%/năm,
 • 3 tháng còn 2,93%/năm.
 • Kỳ hạn 1 tháng lại tăng 1,1%/năm, lên 3,82%/năm

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước không bơm ra thị trường như thời điểm trước tết với khối lượng 50.726 tỉ đồng từ ngày 2 – 9.2. Cụ thể:

 • Ngày 9.2 có 7/8 thành viên tham gia trúng thầu khối lượng 14.629,3 tỉ đồng.
 • Ngày 8.2, 9/11 thành viên tham gia thị trưởng mở trúng thầu khối lượng 12.000 tỉ đồng,
 • Ngày 5.2, 1 thành viên trúng thầu khối lượng 677,3 tỉ đồng,
 • Ngày 4.2 khối lượng 3.000,9 tỉ đồng,
 • Ngày 3.2 các thành viên trúng thầu 4.850,4 tỉ đồng
 • Ngày 2.2 trúng thầu khối lượng 15.568,1 tỉ đồng.
 • Lãi suất trúng thầu 2,5%/năm ở kỳ hạn 14 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *