Home / Hoạt Động / Lập kế hoạch kinh nhà nhà hàng Alacard – Trụ sở Đài Truyền Hình Việt Nam

Lập kế hoạch kinh nhà nhà hàng Alacard – Trụ sở Đài Truyền Hình Việt Nam

Kế Hoạch Việt khảo sát tư vấn triển khai nhà hàng Alacard tại tầng 5 và tầng 28 – Trụ Sở Đài Truyền Hình Việt Nam.
Nhà hàng cung cấp các dịch vụ alacard, bar, tổ chức sự kiện… phục vụ cán bộ công nhân viên nhà đài.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *