Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Ma trận QSPM là gì? | Diễn biến| |Tiến trình phát triển|

Ma trận QSPM là gì? | Diễn biến| |Tiến trình phát triển|

Trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh, Ma trận QSPM đóng vai trò quan trọng. Là công cụ giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược hiệu quả. Ma trận QSPM không chỉ là một bước tiến logic sau quá trình phân tích SWOT. Mà còn là chìa khóa để lựa chọn những chiến lược ưu việt nhất dựa trên dữ liệu cụ thể từ Ma trận IFE và EFE.

Vậy ma trận QSPM là gì? Tiến trình phát triển như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Ma trận QSPM là gì?

Ma trận QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix), là một công cụ quan trọng trong quá trình xây dựng chiến lược. Sau khi chúng ta đã sử dụng Ma trận SWOT để phát triển các chiến lược phù hợp. Các nhà quản trị sẽ liệt kê một danh sách các chiến lược khả thi mà doanh nghiệp có thể thực hiện trong thời gian sắp tới. Trong giai đoạn này, một công cụ hỗ trợ quan trọng để chọn lựa chiến lược là Ma trận Hoạch định Chiến lược Có thể Định lượng ( QSPM).

Ma trận QSPM sử dụng dữ liệu từ các phân tích ở các bước hình thành Ma trận IFE và EFE. Để giúp các chuyên gia chiến lược quyết định khách quan về việc nào trong số các chiến lược có khả năng thay thế là phù hợp và xứng đáng nhất để doanh nghiệp theo đuổi. Nhằm đạt được thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình.

Diễn biến ma trận QSPM

The+Quantitative+Strategic+Planning+Matrix+%28QSPM%29

Tiến trình phát triển ma trận gồm 6 bước:

  • Bước 1: Liệt kê các cơ hội/mối đe dọa lớn bên ngoài. Sau đó liệt kê các điểm mạnh/yếu quan trọng bên trong vào cột (1) của ma trận. Các yếu tố này được lấy trực tiếp từ các ma trận EFE và IFE.
  • Bước 2: Nghiên cứu các ma trận SWOT. Sau đó xác định các chiến lược có thể thay thế mà tổ chức nên xem xét để thực hiện. Và ghi lại các chiến lược này vào hàng trên cùng của ma trận QSPM. Các chiến lược được xếp thành các nhóm riêng biệt nhau (nếu có)
  • Bước 3: Xác định số điểm hấp dẫn: Rất không hấp dẫn = 1. Ít hấp dẫn = 2. Hấp dẫn = 3. Khá hấp dẫn = 3. Rất hấp dẫn = 4. Các trị số này biểu thị tính hấp dẫn tương đối của mỗi chiến lược so với các chiến lược khác trong cùng một nhóm các chiến lược có thể thay thế.

  • Bước 4: Tính tổng số điểm hấp dẫn của mỗi chiến lược. Và xét riêng đối với từng yếu tố thành công quan trọng ghi ở cột (1). Bằng cách nhân số phân loại với số điểm hấp dẫn trong mỗi hàng.
  • Bước 5: Cộng dồn các số điểm hấp dẫn. Cho ta tổng số điểm hấp dẫn của mỗi chiến lược (xét đến tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài thích hợp có thể ảnh hưởng tới các quyết định chiến lược). Tổng số điểm này càng cao thì chiến lược càng thích hợp. Càng đáng được lựa chọn để thực hiện.
  • Bước 6: Về nguyên tắc, một ma trận QSPM có thể bao gồm bất cứ số lượng nhóm các chiến lược thay thế nào. Trong một nhóm nhất định có thể bao gồm bất cứ số lượng chiến lược nào. Nhưng chỉ có những chiến lược trong cùng một nhóm mới được đánh giá với nhau. Chẳng hạn, một nhóm chiến lược đa dạng hóa có thể bao gồm các chiến lược đa dạng hóa đồng tâm, đa dạng hóa kết khối. Trong khi một nhóm chiến lược khác có thể bao gồm các chiến lược liên kết theo chiều dọc (về phía trước hay về phía sau) và liên kết theo chiều ngang. Các nhóm chiến lược này là khác nhau và ma trận QSPM chỉ đánh giá các chiến lược trong cùng một nhóm.

Bài viết trên, Kehoachviet.com đã chia sẻ cho bạn những kiến thức về ma trận QSPM. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bào viết!

=>>>> Xem thêm: KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỂ KHỞI NGHIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *