Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược Marketing / MARKETING THEO MÔ HÌNH SOSTAC

MARKETING THEO MÔ HÌNH SOSTAC

Marketing theo quy trình SOSTAC

Nếu như trước đây bạn chưa biết tới quy trình SOSTAC của Paul Smith, thì bài viết chia sẻ này của SMO -thực sự có giá trị với bạn nhất là khi bạn viết chiến lược hay khởi động một chiến dịch marketing. SOSTAC được bình chọn là một trong ba mô hình phổ biến nhất theo cuộc khảo sát của CIM vào năm 2011, bởi nó rất dễ nhớ và dễ làm theo nhằm xây dựng một kế hoạch marketing bài bản và thuyết phục. Cho dù bạn đang tạo một kế hoạch marketing tổng thể, digital marketing, hoặc cho một kênh nhỏ như SEO, email marketing thìSOSTAC đều đáp ứng một cách tuyệt vời.

SOSTAC là gì? SOSTAC là một quy trình mẫu mực, bao gồm các bước cụ thể khi bạn triển khai kế hoạch marketing, các bước này cũng chính là các vấn đề cốt lõi mà bạn phải giải quyết trong thực tế, đặc biệt là chúng rất dễ hiểu và được sắp xếp logic với nhau.
SOSTAC là viết tắt của:
  • Situation Analycis (Phân tích tình hình): where are we now? –> Chúng ta đang ở đâu?
  • Objectives (Mục tiêu): where do we want to be? –> Chúng ta muốn đi tới đâu?
  • Strategy (Chiến lược): how do we get there? –> Làm thế nào để đi tới đó?
  • Tactics (Chiến thuật): how exactly do we get there? –> Làm thế nào để biết chính xác chúng ta đến được đó?
  • Action plan (Kế hoạch hành động): what is our plan? –> Kế hoạch của chúng ta là gì?
  • Control (điều khiển): did we get there? –> Chúng ta đã đến đó chưa?
Trong thực tế không chỉ các online marketer mà ngay cả các marketer nói chung cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc lên 1 bản kế hoạch marketing bài bản và thuyết phục. Nghiên cứu kỹ quy trình SOSTAC của Paul Smith chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn để lên được 1 kế hoạch Marketing (Marketing Plan) tốt.
Marketing theo quy trình SOSTAC
Marketing theo quy trình SOSTAC
Làm thế nào để áp dụng SOSTAC?
SOSTAC đã và đang trở nên phổ biến bởi sự đơn giản của nó, rất dễ để nhớ và tóm lược tất cả các vấn đề chính cần thiết trong một bản kế hoạch marketing hay kế hoạch kinh doanh. Trong Video này Paul sẽ giải thích với bạn cách sử dụng nó.
Bạn có thể tìm nhiều thông tin hơn về mô hình SOSTAC cho kế hoạch Marketing trong cuốn ebook hiện đang bán trên Amazon:The SOSTAC Guide-to writing the perfect plan của PR Smith.
1. Sử dụng SOSTAC để xem lại quy trình của bạn
Trước khi nói tới việc làm thế nào để áp dụng các bước trong mô hình SOSTAC vào kế hoạch của bạn, lời khuyên đầu tiên là sử dụng nó để nhìn lại quá trình thực hiện kế hoạch và quản lý các hoạt động marketing của bạn như thế nào?
Tự hỏi lại mình một cách nghiêm túc về các hoạt động của cá nhân bạn và tổ chức đã tốt chưa. Có thể bạn dành quá nhiều hoặc quá ít thời gian để xem lại tình hình. Có lẽ bạn làm không tốt trong việc thiết lập các mục tiêu SMART, hoặc phát triển chiến lược để hỗ trợ chúng hoặc kiểm soát đánh giá giai đoạn làm thế nào để chiến lược và chiến thuật của bạn trở nên hiệu quả và điều chỉnh chúng.
2. Giữ sự cân bằng giữ các bước SOSTAC
 Đây là cách cân bằng nội dung có thể xem xét: S (20%) O(5%) S(45%) T(30%) = 100%
3. Tóm tắt tình hình vào mô hình ma trận TOWs của SWOT
4. Thiết lập mục tiêu SMART và liên kết chúng với phân tích của bạn/quy trình kiểm soát
Từ khi Digital Marketing có thể đo lường được,nó làm nhận thức về mục tiêu trở nên rõ ràng bằng cách phát triển mô hình chiếc phễu chuyển đổi.Bạn cũng nên thiết lập các mục tiêu rõ ràng với Google Analytics.
Xây dựng độ nhận biết thương hiệu qua Internet.
Xây dựng cộng đồng khách hàng thân thiết, trung thành.
Doanh thu từ Internet.

Nguyên tắc SMART, tức là mục tiêu được xây dựng dựa trên những tiêu chí sau:
* S-Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu.

* M-Measurable: Đo đếm được.

* A-Achievable: Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình.

* R-Realistic: Thực tế, không viển vông.

* T-Time bound: Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra.

5. Thông thường trong bản kế hoạch hoặc báo cáo không có dòng chảy liên kết các phần. Bạn nên tóm tắt lại toàn bộ kế hoạch SOSTAC ra một cái bảng.

Nguồn http://www.supportmarketingonline.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *