Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mẫu báo cáo tiền khả thi quán cơm

Mẫu báo cáo tiền khả thi quán cơm

Mẫu báo cáo tiền khả thi để xây dựng quán cơm gần trường đại học KTCN.

  1. Sự cần thiết phải đầu tư
  2. Chứng minh dự án có nhiều triển vọng
  3. Những khó khăn chính của dự án
[embeddoc url=”http://kehoachviet.com/wp-content/uploads/mau_bao_cao_tien_kha_thi_cho_du_an_quan_com_binh_dan_9102.ppt” download=”none” viewer=”microsoft”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *