Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mẫu dự án đầu tư cảng biển quốc tế

Mẫu dự án đầu tư cảng biển quốc tế

  1. Cơ sở pháp lý (cơ sở pháp lý triển khai kế hoạch)

Quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp (…)

Nghị quyết đại hội cổ đông về chiến lược (…)

  1. Thông tin chung (thông tin tổng quan về doanh nghiệp)

Tên công ty:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Thành tích

III. Hiện trạng doanh nghiệp

Về tài chính

Về nhân sự

Về tổ chức

  1. Phân tích tình hình (tình hình kinh tế xã hội -> tính tất yếu cần phải triển khai dự án)

Bối cảnh kinh tế xã hội: sự phát triển công nghiệp và giao thương thủy dẫn đến nhu cầu gia tăng, cảng biển khu vực miền Nam mới chỉ đáp ứng 80% nhu cầu -> cần thiết triển khai.

Qui hoạch cảng biển tổng thể.

Các cảng biển lớn trong khu vực.

Sự phát triển kinh tế khi gia nhập TPP và giao thương thủy dẫn đến sự tăng trưởng của lĩnh vực Logistic trong tương lai.

  1. Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2035 (chiến lược kinh doanh của công ty trong dài hạn)

Tập trung vào 3 lĩnh vực chính: cảng biển, kho bãi, Logistic.

Giải pháp thực hiện: thoái vốn ngoài ngành và tập trung vào lĩnh vực cốt lõi.

  1. Kế hoạch xây dựng cảng biển

Định hướng chiến lược

Giải pháp triển khai

Qui hoạch tổng thể

Công nghệ quản lý

Link Download: http://www.mediafire.com/file/9azinvo358z7o50/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_s%C6%A1_b%E1%BB%99.pdf

Nguồn: Kế Hoạch Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *