Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

—oOo—

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

 

BÊN A : BÊN CHO THUÊ

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:………………………………………………………

Thường Trú:………………………………………………………………………………………………………………………….

BÊN B : BÊN THUÊ NHÀ

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:………………………………………………………

Thường Trú:…………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau :

Điều 1:

 • Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng thuộc nhà số……………………….
 • Thời hạn thuê nhà là …. tháng kể từ ngày …….

 

Điều 2 :

 • Gía tiền thuê nhà là ……………..đồng/tháng ( Bằng chữ :……………………………)
 • Tiền thuê nhà bên B thanh toán cho bên A từ ngày ….. Tây hàng tháng.
 • Bên B đặt tiền thế chân trước ……………… đồng ( Bằng chữ : ……………………) cho bên A. Tiền thế chân sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê khi hết hợp đồng thuê căn hộ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.
 • Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền thế chân.
 • Bên A ngưng hợp đồng ( lấy lại nhà ) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã thế chân.

 

Điều 3 : Trách nhiệm bên A.

 • Giao nhà, trang thiết bị trong nhà cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.
 • Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.

 

Điều 4 : Trách nhiệm bên B.

 • Trả tiền thuê nhà hàng tháng theo hợp đồng.
 • Sử dụng đúng mục đích thuê nhà, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.
 • Đồ đạt trang thiết bị trong nhà phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.

 

Điều 5: Điều khoản chung.

 • Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.
 • Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản

 

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày …. Tháng…. năm 20………

 

BÊN A                                                                                                                     BÊN B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *