Home / Phát triển doanh nghiệp / Mẫu kế hoạch kinh doanh / Mẫu kế hoạch kinh doanh công ty xây dựng

Mẫu kế hoạch kinh doanh công ty xây dựng

Xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có nhiều rủi ro, vốn đầu tư lớn, mức độ cạnh tranh cao,.. nên các doanh nghiệp trong ngành rất chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch kinh doanh bài bản chuyên nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả hoạt động. Sau đây là 1 bản kế hoạch kinh doanh mẫu ngành xây dựng để các bạn có thể tham khảo để xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty xây dựng.

NỘI DUNG:

PHẦN 1: TÓM TẮT DỰ ÁN————————————– 02

PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ MXX——————————– 04

 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN—————– 04
 2. CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU———————— 06

III. HÌNH ẢNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH————————- 15

 1. CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2012————————————————————————– 30
 2. QUÁ TRÌNH KHẮC PHỤC VÀ XỬ LÝ VẤN ĐỀ (GIAI ĐOẠN 2013-2014)————————————————————– 31
 3. HIỆN TRẠNG MXX————————————————- 33

PHẦN 3: KẾ HOẠCH KINH DOANH————————– 36

 1. KẾ HOẠCH BÁN HÀNG-MARKETING————————– 36
 2. LĨNH VỰC XÂY LẮP———————————————————- 37
 3. KINH DOANH VÀ GIA CÔNG THÉP————————————– 40
 4. GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP————————————————- 43
 5. TƯ VẤN THIẾT KẾ———————————————————— 43
 6. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ———————————————- 44
 7. CƠ CẤU TỔ CHỨC————————————————————- 44
 8. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN—————————- 44
 9. CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ—————————————————— 46
 10. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ——————————————————— 47

III. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH——————————————- 49

 1. DOANH THU BÁN HÀNG—————————————————– 49
 2. KẾT QUẢ KINH DOANH —————————————————– 51
 3. KẾ HOẠCH TÁI CẤU TRÚC VỐN—————————— 52
 4. XỬ LÝ NỢ———————————————————————— 52
 5. XỬ LÝ TRƯỜNG THCS&THPT XXX XI———————————- 52
 6. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN—————————————————— 53
 7. QUẢN TRỊ RỦI RO————————————————— 56

PHẦN 4: KẾT LUẬN———————————————– 58

 

 

PHẦN 1: TÓM TẮT DỰ ÁN

Mục tiêu của dự án:

Thanh toán tối thiểu 60% khoản lỗ lũy kế hiện có là xxx.421.705.869 đồng trong 5 năm (2015-2020).

Tái cơ cấu hệ thống quản trị, hệ thống tài chính và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Mixx XxM nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, tạo tiền đề cho Công ty phát triển bền vững.

Giải pháp xử lý:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty bằng cách tái cấu trúc vốn và tái cấu trúc hệ thống nhân sự.
 • Lên kế hoạch trả nợ qua từng giai đoạn cụ thể.
 • Trong dài hạn, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài phạm vi Tổng công ty Xxxx Xixt Xxm-XXXX, phát triển thêm các lĩnh vực mà Công ty có ưu thế (tư vấn thiết kế, cắt uốn thép…).
 • Quản lý chặt chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lý để gia tăng lợi nhuận cho công ty.

Kế hoạch triển khai: 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: năm 2015-2016

 • Tinh gọn cơ cấu bộ máy tổ chức theo tiêu chí năng lực chuyên môn cao, có đạo đức, nhiệt tình trong công việc. Định hướng phát triển nguồn nhân lực trong 5 năm tới.
 • Thành lập phòng kinh doanh để phụ trách các hoạt động: bán hàng, xây dựng công trình, dự án, marketing và những lĩnh vực khác.
 • Chuyển phòng kế toán tài chính thành phòng tài chính kế toán quản trị với chức năng chính: kế toán, lên kế hoạch tài chính, tìm kiếm nguồn vốn, đồng thời sẽ đảm nhiệm công tác quản trị nhân sự và hành chính, đặc biệt chú ý đến vấn đề tinh giảm cơ cấu, tiết kiệm chi phí.
 • Duy trì và phát triển tốt hơn nữa các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nội bộ toàn hệ thống Tổng công ty Xxxx Xixt Xxm-XXXX như: kinh doanh thép, gia công kết cấu, thi công sửa chữa các công trình phục vụ sản xuất, các công trình đầu tư xây dựng mới. Tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty trong những năm tới theo hướng mở rộng thêm thị trường ra bên ngoài Tổng công ty Xxxx Xixt Xxm-XXXX.
 • Tăng cường năng lực kinh doanh bằng xây dựng website, thực hiện brochure để quảng bá thương hiệu công ty.
 • Tái cấu trúc nguồn vốn: xử lý công nợ khó đòi, huy động thêm nguồn vốn mới, tập trung vốn vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao, xoay vòng vốn nhanh.
 • Lập phương án và thực hiện giải quyết những khó khăn của việc liên doanh giữa công ty với Trường Xxx Xi về tình trạng hoạt động kém hiệu quả và thua lỗ theo hướng có lợi nhất cho công ty về dài hạn.

 

 

Giai đoạn 2: năm 2017-2020

 • Chuẩn bị đủ các điều kiện về vốn, năng lực, thiết bị để triển khai thực hiện cụ thể nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho kế hoạch tới 2020 và xa hơn.
 • Đẩy mạnh phát triển thị trường xây dựng: mục tiêu chiếm ít nhất 95% thị trường trong nội bộ hệ thống Tổng công ty Xxxx Xixt Xxm-XXXX.
 • Mở rộng thêm hoạt động xây dựng ra ngoài hệ thống Tổng công ty Xxxx Xixt Xxm-XXXX, trong đó tập trung vào lĩnh vực xây dựng nhà máy, nhà xưởng và các dự án nhà dân dụng (nhà phố, biệt thự…). Mục tiêu đến năm 2020, doanh thu xây dựng bên ngoài chiếm tối thiểu 15% – 20% so với tổng doanh thu.
 • Phát triển thêm các lĩnh vực mà Công ty có ưu thế như tư vấn thiết kế, cắt uốn thép…
 • Tăng cường công tác tiếp thị bằng các chính sách cụ thể về marketing, xúc tiến bán hàng, các mô hình cửa hàng theo quy chế khoán hợp lý, chính sách logistic, chính sách ưu tiên nhằm duy trì đầy đủ số lượng khách hàng lâu năm, thu hút khách hàng mới
 • Mở rộng thêm thị trường tiêu thụ thép từ các công trình lớn hiện nay đến các công trình nhỏ và các công trình dân dụng bên ngoài. Tiếp thị bán hàng đủ chủng loại thép, gia công theo nhu cầu của khách hàng, giao hàng đến tận chân công trình nhằm nâng cao tính cạnh tranh.
 • Tiếp tục triển khai mở rộng thêm hệ thống cửa hàng bán lẻ theo mô hình cửa hàng kinh doanh thép tại Q.9 – XX XXX.
 • Rà soát các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật trong xây dựng cũng như chi phí trong công tác sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Công tác này sẽ được triển khai hằng năm và tái kiểm tra hằng quý (hoặc tháng nếu cần thiết ) với các tiêu chí thực hiện bắt buộc và cụ thể đến từng phòng ban, cá nhân.

 

PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ MXX

MXX là Công ty cổ phần liên kết với Tổng công ty Xxxx Xixt Xxm-XXXX (VNS).

Địa chỉ: xxx Xx Xxm Xxm Phường lX, Quận Xxx Xxx, Thành phố Xx Xx Xxx

Điện thoại: …     Fax: …

Đại diện pháp luật: Ông Xx Mixx Xxxx

 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Mixx XxM là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Xi Xxxixx Xxx Xxx Xxxxx Xim – Đơn vị trực thuộc Công ty Thép Mixx XxM theo quyết định số …/2003/QĐ-BCN ngày 03 tháng 12 năm 2003. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………….. ngày 02 tháng 07 năm 2004 do Sở kế hoạch và đầu tư XX.XXX cấp.

Giai đoạn 2004-2007: Công ty hoạt động có lãi, chi trả cổ tức hàng năm khoảng 20%.

Giai đoạn 2007-2012: từ 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói riêng, đồng thời với những yếu kém trong công tác quản lý nên Công ty phát sinh nhiều vấn đề. Trong 3 năm 2011 đến năm 2013 khoản lỗ lũy kế của Công ty xxx.884.633.488 đồng.

Giai đoạn 2013 đến nay: dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty Xxxx Xixt Xxm-XXXX, Công ty đã tích cực xử lý những vấn đề phát sinh trong giai đoạn 2007-2012 đồng thời đề ra nhiều chính sách cải tổ quyết liệt nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo dựng nền tảng để Công ty ổn định. Năm 2014 tuy vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn hoạt động có lãi, lợi nhuận sau thuế đạt xx.462.927.619 đồng, lỗ lũy kế giảm xuống còn xxx.421.705.869 đồng.

 

 

 

 

 

 

 1. CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Xxx Mx – XXXXXXX

Khu Công nghiệp Xxx Mx I, Xxx Xxxxx, Xx Xx – Xxxx Xxx

 • Cải tạo, sửa chữa lò đốt ARP
 • Sửa chữa mái nhà xưởng tẩy rửa

 

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim (Xxxxxim)

Khu Công nghiệp Xxx Xxx I, Xxxx Xx

 • Mở rộng phân xưởng đúc.
 • Sửa chữa kho chứa thép thành phẩm.

 

Công ty Cổ phần Sản xuất Sản phẩm mạ Công Nghiệp Xixxxl

Khu Công nghiệp Xxx Xxx I, Xxxx Xx

 • Sửa chữa mở rộng bể mạ.
 • Sửa chửa sàn kết cấu thép xưởng mạ.
 • Bê tông hóa mặt bằng các bãi thành phẩm

Công ty liên doanh Xxx Xxxxxx Xxm

Khu Công nghiệp Xxx Xxx I, Xxxx Xx

 • Sửa chữa thay mới đường ống thoát hơi nước bể làm nguội phân xưởng sơn.
 • Sửa chữa ống thổi quạt sấy khô sau bể Axit và thay xà điện cầu trục phân xưởng mạ.
 • Cân chỉnh hệ thống dầm cầu trục các phân xưởng sản xuất và kho hàng.

.

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần Xxxx Xixx Xxx

Khu Công nghiệp Xxx Xxx I, Xxxx Xx

 • Thi công lắp đặp hệ thống xử lý khí thải (hút bụi)

 

 

 

 

 

 • Sửa chữa kho chứa thép thành phẩm.
 • Sửa chữa nền kho và ray đường goòng chở thép.

 

 

 

 

 

 • Chế tạo lắp đặt nhà chứa nguyên liệu-Phân xưởng Luyện
 • Chế tạo lắp đặt xưởng đúc liên tục

 

Công ty cổ phần Xxxx Xxx Xxx

Xa lộ Xx Xx, Xxxx Xxx Xxx, Thành phố Xx Xx Xxx

 

 • Chế tạo lắp ráp phân xưởng cán II
 • Chế tạo lắp ráp kết cấu phân xưởng luyện.

 

 

 

 

 • Gia công lắp ráp hệ thống xử lý khí thải (hút bụi).
 • Thi công bể QuenChing

 

Công ty Cổ phần Xxxx Xxx Xx

Khu Công nghiệp Xxxx Xxxxx II, Xxxx Xx

 • Dự án di dời và cải tại nâng cấp Phân xưởng cán:
 • Thi công hệ thống móng thiết bị
 • Lắp đặt lò nung và ống khói

 

Công ty TNHH MTV Thép Mixx XxM – XXXXXXX

Khu Công nghiệp Xxx Mx I, Xxx Xxxxx, Xx Xx – Xxxx Xxx

 • Đường goòng số 3 phân xưởng Luyện
 • Hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn
 • Bê tông hóa mặt bằng bãi liệu
 • Xưởng gia công cơ khí CNC
 • Gia cố ống hút bụi phân xưởng Luyện

 

Công ty Cổ phần Lưới thép Xxx Xxx

Khu Công nghiệp Xxxx Xxxxx II, Xxxx Xx

 • Thi công xưởng dệt lưới và kho hàng
 • Cải tại Nhà văn phòng

 

 

 

Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Xxxxx Xxxx

Khu Công nghiệp Xxx Mx I, Xxx Xxxxx, Xx Xx – Xxxx Xxx

 • Thi công Nhà văn phòng

Công ty Cổ phần Thép Xxxxxx 3

Khu Công nghiệp Xxx Mx I, Xxx Xxxxx, Xx Xx – Xxxx Xxx

 • Thi công móng máy xử lý bụi nhà máy luyện thép

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xxx Xxx

Khu Công nghiệp Xxx Mx I, Xxx Xxxxx, Xx Xx – Xxxx Xxx

 • Thi công Nhà văn phòng Công ty Xxx Xxx Xxx Mx
 • Thi công nhà điện, nhà thí nghiệm, nhà nén khí, nhà điều hành xưởng cán nguội …
 • Thi công móng máy mài, nhà phát điện, trạm bơm
 • Thi công phần móng, mương điện, nhà điện Xưởng số 6

 

 

Các công trình, dự án khác:

 • Trung tâm thể thao Thép Mixx XxM-Cảng Xxx Xxx.
 • Công ty cổ phần Xxxx Xxx Xx.
 • Trường phổ thông trung học Xxxxx Xxx-Long An.
 • Thi công xây dựng xưởng in-Công ty cổ phần Xanh.
 • Thi công xây dựng công trình Xxxxxxx-Công nghệ cao.
 • Công trình nhà biệt thự Xxxxxx-Xxx Xxxx.

 

Các đối tác mua thép lớn của MXX:

 • Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Xxx Xxx.
 • Công ty Cổ phần xây dựng Xxx Xxx
 • Công ty TNHH xây lắp Xxx Xxx.
 • Công ty Xxx Xx
 • Công trình khu dân cư Ninh Giang-X.X XX.XXX

 

3. File tài liệu

ke_hoach_kinh_doanh_mau_cong_ty_xay_dung

Nguồn: Kế Hoạch Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *