Home / Phát triển doanh nghiệp / Mẫu kế hoạch kinh doanh / Mẫu kế hoạch kinh doanh công ty xây dựng

Mẫu kế hoạch kinh doanh công ty xây dựng

Mục tiêu của dự án:

Thanh toán tối thiểu 60% khoản lỗ lũy kế hiện có là 13.421.705.869 đồng trong 5 năm (2015-2020).

Tái cơ cấu hệ thống quản trị, hệ thống tài chính và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng MN nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, tạo tiền đề cho Công ty phát triển bền vững.

Giải pháp xử lý:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty bằng cách tái cấu trúc vốn và tái cấu trúc hệ thống nhân sự.
 • Lên kế hoạch trả nợ qua từng giai đoạn cụ thể.
 • Trong dài hạn, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài phạm vi Tổng công ty CTCP, phát triển thêm các lĩnh vực mà Công ty có ưu thế (tư vấn thiết kế, cắt uốn thép…).
 • Quản lý chặt chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lý để gia tăng lợi nhuận cho công ty.

Kế hoạch triển khai: 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: năm 2015-2016

 • Tinh gọn cơ cấu bộ máy tổ chức theo tiêu chí năng lực chuyên môn cao, có đạo đức, nhiệt tình trong công việc. Định hướng phát triển nguồn nhân lực trong 5 năm tới.
 • Thành lập phòng kinh doanh để phụ trách các hoạt động: bán hàng, xây dựng công trình, dự án, marketing và những lĩnh vực khác.
 • Chuyển phòng kế toán tài chính thành phòng tài chính kế toán quản trị với chức năng chính: kế toán, lên kế hoạch tài chính, tìm kiếm nguồn vốn, đồng thời sẽ đảm nhiệm công tác quản trị nhân sự và hành chính, đặc biệt chú ý đến vấn đề tinh giảm cơ cấu, tiết kiệm chi phí.
 • Duy trì và phát triển tốt hơn nữa các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nội bộ toàn hệ thống Tổng công ty CTCP như: kinh doanh thép, gia công kết cấu, thi công sửa chữa các công trình phục vụ sản xuất, các công trình đầu tư xây dựng mới. Tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty trong những năm tới theo hướng mở rộng thêm thị trường ra bên ngoài Tổng công ty CTCP.
 • Tăng cường năng lực kinh doanh bằng xây dựng website, thực hiện brochure để quảng bá thương hiệu công ty.
 • Tái cấu trúc nguồn vốn: xử lý công nợ khó đòi, huy động thêm nguồn vốn mới, tập trung vốn vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao, xoay vòng vốn nhanh.
 • Lập phương án và thực hiện giải quyết những khó khăn của việc liên doanh giữa công ty với Trường BA về tình trạng hoạt động kém hiệu quả và thua lỗ theo hướng có lợi nhất cho công ty về dài hạn.

Giai đoạn 2: năm 2017-2020

 • Chuẩn bị đủ các điều kiện về vốn, năng lực, thiết bị để triển khai thực hiện cụ thể nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho kế hoạch tới 2020 và xa hơn.
 • Đẩy mạnh phát triển thị trường xây dựng: mục tiêu chiếm ít nhất 95% thị trường trong nội bộ hệ thống Tổng công ty CTCP.
 • Mở rộng thêm hoạt động xây dựng ra ngoài hệ thống Tổng công ty CTCP, trong đó tập trung vào lĩnh vực xây dựng nhà máy, nhà xưởng và các dự án nhà dân dụng (nhà phố, biệt thự…). Mục tiêu đến năm 2020, doanh thu xây dựng bên ngoài chiếm tối thiểu 15% – 20% so với tổng doanh thu.
 • Phát triển thêm các lĩnh vực mà Công ty có ưu thế như tư vấn thiết kế, cắt uốn thép…
 • Tăng cường công tác tiếp thị bằng các chính sách cụ thể về marketing, xúc tiến bán hàng, các mô hình cửa hàng theo quy chế khoán hợp lý, chính sách logistic, chính sách ưu tiên nhằm duy trì đầy đủ số lượng khách hàng lâu năm, thu hút khách hàng mới
 • Mở rộng thêm thị trường tiêu thụ thép từ các công trình lớn hiện nay đến các công trình nhỏ và các công trình dân dụng bên ngoài. Tiếp thị bán hàng đủ chủng loại thép, gia công theo nhu cầu của khách hàng, giao hàng đến tận chân công trình nhằm nâng cao tính cạnh tranh.
 • Tiếp tục triển khai mở rộng thêm hệ thống cửa hàng bán lẻ theo mô hình cửa hàng kinh doanh thép tại Q.9 – TP HCM.
 • Rà soát các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật trong xây dựng cũng như chi phí trong công tác sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Công tác này sẽ được triển khai hằng năm và tái kiểm tra hằng quý (hoặc tháng nếu cần thiết ) với các tiêu chí thực hiện bắt buộc và cụ thể đến từng phòng ban, cá nhân.

BP Công ty xây dựng

Nguồn: Kế Hoạch Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *