Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mẫu phương án kinh doanh bệnh viện Đa Khoa

Mẫu phương án kinh doanh bệnh viện Đa Khoa

Mẫu phương án kinh doanh bệnh viện Đa Khoa được Kế Hoạch Việt biên soạn

I.Tóm tắt tổng thể dự án

1.Giới thiệu tóm tắt dự án

Tên dự án

…….

2.Những căn cứ pháp lý và nguồn gốc tài liệu sử dụng

Những căn cứ pháp lý

……

3.Sự cần thiết đầu tư và mục tiêu đầu tư

Sự cần thiết đầu tư

…….

4.Hình thức đầu tư và địa điểm xây dựng

Hình thức đầu tư

……

5.Chế độ tài chính kế toán

…….

6.Quy mô và giải pháp kỹ thuật

Quy mô, diện tích xây dựng và cấp công trình

……

7.Quy mô đầu tư

……

8.Thiết kế kiến trúc các hạng mục công trình

……

9.Tác động của môi trường

……

10.Trang thiết bị

…..

11.Cơ cấu nhân sự-Sơ đồ quản lý

…..

12.Phương án dịch vụ

….

13.Hiệu quả dự án

……

II.Bảng báo cáo tài chính

Dự toán thu chi hoạt động kinh doanh

……

III.Hồ sơ pháp lý

1.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2.Giấy chứng nhận đăng ký thuế

3.Giấy chứng nhận đăng ký dấu

4.Giấy chứng nhận đầu tư

5.Giấy phép UBND

6.Giấy phép Bộ y tế

7.Quyết định Sở tài nguyên môi trường

8.Giấy phép PCCC

9.Giấy phép xây dựng

10.Bên bản bàn giao đất

11.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

12.Bản vẽ thiết kế xây dựng

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo bản đầy đủ tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *