Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mẫu sườn kế hoạch cung cấp vật tư trường đại học

Mẫu sườn kế hoạch cung cấp vật tư trường đại học

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH

Phần này trình bày tổng quan về tình hình, những thuận lợi, nguồn lực sẵn có có thể tận dụng để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhu cầu sử dụng vật tư, văn phòng phẩm của trường…(tên trường)

Về phía nhà trường (trường gì nêu cụ thể) hàng năm tiêu thụ 1 lượng văn phòng phẩm rất lớn. (Báo cáo sử dụng vật tư, văn phòng phẩm nếu có). Lượng vật tư, văn phòng phẩm này chủ yếu sử dụng dịch vụ bên ngoài.

Bảng: Nhu cầu sử dụng vật tư và văn phòng phẩm qua các năm

  2012 2013 2014 2015 2016
Nhu cầu sử dụng vật tư và văn phòng phẩm qua các năm
Sp1          
Sp2          
Sp3          
Sp4          
         
Báo giá vật tư và văn phòng phẩm qua các năm
Sp1          
Sp2          
Sp3          
Sp4          
         
Tổng chi phí hàng năm          

 

Sinh viên và giáo viên nhà trường…

Báo cáo thống kê số lượng sinh viên và giáo viên qua các năm.

Số lượng sinh viên, giáo viên này chủ yếu làm gì? Nguồn lực còn dư thừa ra sao?

Bảng: Thống kê số lượng học sinh và giáo viên nhà trường qua các năm

  2012 2013 2014 2015 2016
Học sinh          
Giáo viên          

 

Nông dân địa phương và những nhu cầu cấp thiết

Nhu cầu về vật tư.

Nhu cầu về hạt giống.

Nhu cầu về kỹ thuật.

Link Download: http://www.mediafire.com/file/q48p5565taq59cg/M%E1%BA%AAU_K%E1%BA%BE_HO%E1%BA%A0CH_KINH_DOANH.pdf

Nguồn: Kế Hoạch Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *