Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh công ty thương mại

Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh công ty thương mại

1. Giới thiệu chung

1.1. Giới thiệu công ty

a. Giới thiệu chung

Thông tin chung về doanh nghiệp: tên, địa chỉ, chủ doanh nghiệp, đại diện pháp luật…

b. Nguyên nhân thành lập

Lý do thành lập doanh nghiệp.

c. Chiến lược phát triển

Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược ngắn hạn và dài hạn.

1.2 Sản phẩm dịch vụ

a. Sản phẩm dịch vụ chính

Các sản phẩm dịch vụ chính mà công ty cung cấp.

b. Chuỗi giá trị

Các yếu tố tạo ra giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

c. Lý do mua hàng

Lý do tại sao khách hàng nên sử dụng sản phẩm của công ty.

2. Phân tích vĩ mô

2.1 Tình hình kinh tế

a. Kinh tế thế giới

Tốc độ phát triển, các yếu tố tác động tích cực và tiêu cực lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Kinh tế trong nước

Tốc độ phát triển, lãi suất, lạm phát…

2.2 Tình hình dân số

Tuổi tác, phân bổ dân cư, trình độ học vấn…

2.3 Tình hình văn hóa

Sở thích, thói quen, văn hóa tiêu dùng…

2.4 Tình hình chính trị, pháp luật

Phân tích ổn định chính trị và luật pháp, các bộ luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.5 Phân tích ảnh hưởng vĩ mô lên hoạt động của doanh nghiệp

3. Phân tích ngành

3.1 Qui mô thị trường

Tính toán qui mô thị trường hiện tại.

3.2 Phân tích cạnh tranh

Phân tích đối thủ cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu, chiến lược cạnh tranh.

3.3 Nhà cung cấp

Các nhà cung cấp: máy móc, vải vóc, phụ kiện…

3.4 Khách hàng

Khách hàng mục tiêu. Đặc điểm và năng lực thương lượng của khách hàng.

4. Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1. Điểm mạnh
2. Điểm yếu
3. Cơ hội
4. Thách thức

5. Kế hoạch marketing

5.1. Khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu, các nhóm khách hàng mục tiêu, các yếu tố quyết định mua hàng, qui trình mua hàng.

5.2. Chiến lược marketing

a. Chiến lược sản phẩm

Chiến lược định vị sản phẩm.

b. Chiến lược giá

Phân tích ảnh hưởng của giá và chính sách giá.

c. Chiến lược địa điểm

Lựa chọn thị trường mục tiêu, vị trí phân phối sản xuất.

d. Chiến lược quảng bá

5.3 Kênh marketing

Phân tích kênh marketing và lựa chọn kênh marketing chủ lực.

5.4 Xây dựng thương hiệu

a. Hệ thống nhận diện thương hiệu (Phần này khách hàng tự bổ sung)

Logo, slogan, giá trị cốt lõi, phong cách…

b. Mở rộng ảnh hưởng của thương hiệu

Chiến lược gia tăng ảnh hưởng thương hiệu lên khách hàng mục tiêu.

c. Quản trị thương hiệu

Định hướng dư luận và quản trị thông tin liên quan đến thương hiệu.

5.5 Sơ đồ gantt chương trình marketing

Lịch trình triển khai chương trình marketing

5.6 Ngân sách marketing

6. Kế hoạch bán hàng

6.1 Tổ chức hệ thống phân phối

Các kênh bán hàng và tổ chức hệ thống bán hàng.

6.2 Xây dựng chương trình bán hàng

Tổ chức các chương trình bán hàng nhằm gia tăng doanh số bán hàng: giảm giá, khuyến mãi, tặng quà…

6.3 Kế hoạch doanh số, doanh thu, giá bán

Dự kiến doanh số, doanh thu, giá bán dựa trên các phân tích thị trường, marketing, năng lực sản xuất…

6.4 Sơ đồ gantt kế hoạch bán hàng

Lịch trình triển khai chương trình bán hàng

6.5 Ngân sách bán hàng

7. Kế hoạch nhân sự

7.1 Đội ngũ lãnh đạo
7.2 Sơ đồ tổ chức
7.3 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
7.4 Chính sách nhân sự

Tuyển dụng, đào tạo, thưởng phạt, bảo hiểm…

7.5 Văn hóa doanh nghiệp

8. Kế hoạch tài chính

8.1 Phân tích chi phí
8.2 Điểm hòa vốn
8.3 Kết quả sản xuất kinh doanh
8.4 Lưu chuyển tiền tệ
8.5 Cân đối kế toán

9. Phụ lục

Nguồn: http://kehoachviet.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *