Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh quán cafe

Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh quán cafe

1. Giới thiệu chung

1.1 Giới thiệu công ty

a. Giới thiệu chung

Thông tin chung về công ty: tên, địa chỉ, chủ doanh nghiệp, đại diện pháp luật…

b. Chiến lược phát triển

Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược ngắn hạn và dài hạn.

1.2 Giới thiệu quán

a. Mô tả ý tưởng

Ý tưởng thành lập quán, sự đặc biệt của quán.

b. Mô hình hoạt động

Mô hình hoạt động và lý do nó tạo ra hiệu quả kinh tế.

c. Định hướng phát triển

Chiến lược phát triển chính.

d. Nhu cầu đầu tư

Nếu có

1.3 Sản phẩm dịch vụ

a. Sản phẩm dịch vụ chính

Các sản phẩm dịch vụ chính mà công ty cung cấp.

b. Năng lực cạnh tranh

Lý do tại sao khách hàng nên sử dụng sản phẩm của công ty. Giá trị mà sản phẩm, dịch vụ mang lại cho khách hàng.

2. Phân tích thị trường

2.1 Phân tích vĩ mô

Phân tích kinh tế, văn hóa, nhân khẩu học, chính trị pháp luật.

Phân tích ảnh hưởng vĩ mô lên hoạt động của doanh nghiệp

2.2 Qui mô thị trường

Tính toán qui mô thị trường hiện tại.

2.3 Phân tích cạnh tranh

Phân tích đối thủ cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu, chiến lược cạnh tranh.

2.4 Nhà cung cấp

Các nhà cung cấp: máy móc, vải vóc, phụ kiện…

2.5 Khách hàng

Khách hàng mục tiêu. Đặc điểm và năng lực thương lượng của khách hàng.

3. Phân tích năng lực cạnh tranh

31. Điểm mạnh

3.2 Điểm yếu

3.3 Cơ hội

3.4 Thách thức

 

4. Kế hoạch marketing

4.1. Khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu, các nhóm khách hàng mục tiêu, các yếu tố quyết định mua hàng, qui trình mua hàng.

4.2. Chiến lược marketing

a. Chiến lược sản phẩm

Chiến lược định vị sản phẩm.

b. Chiến lược giá

Phân tích ảnh hưởng của giá và chính sách giá.

c. Chiến lược địa điểm

Lựa chọn thị trường mục tiêu, vị trí phân phối sản xuất.

d. Chiến lược quảng bá

4.3 Kênh marketing

Phân tích kênh marketing và lựa chọn kênh marketing chủ lực.

4.4 Xây dựng thương hiệu

a. Hệ thống nhận diện thương hiệu

Logo, slogan, giá trị cốt lõi, phong cách…

b. Mở rộng ảnh hưởng của thương hiệu

Chiến lược gia tăng ảnh hưởng thương hiệu lên khách hàng mục tiêu.

c. Quản trị thương hiệu

Định hướng dư luận và quản trị thông tin liên quan đến thương hiệu.

4.5 Sơ đồ gantt chương trình marketing

Lịch trình triển khai chương trình marketing

4.6 Ngân sách marketing

5.  Kế hoạch bán hàng

Mục tiêu bán hàng: doanh số, giá bán, doanh thu.

Tổ chức bán hàng.

Các giải pháp bán hàng, tổ chức chương trình bán hàng…

6. Kế hoạch nhân sự

6.1 Đội ngũ lãnh đạo

6.2 Sơ đồ tổ chức

6.3 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

6.4 Chính sách nhân sự

Tuyển dụng, đào tạo, thưởng phạt, bảo hiểm…

7. Kế hoạch tài chính

7.1 Phân tích chi phí

7.2 Điểm hòa vốn

7.3 Kết quả sản xuất kinh doanh

7.4 Lưu chuyển tiền tệ

7.5 Cân đối kế toán

8. Phụ lục

Kế hoạch thực thi

Nguồn: http://kehoachviet.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *