Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mô hình 7P trong Marketing

Mô hình 7P trong Marketing

Mô hình 7P trong marketing là một hình mở rộng của Marketing 4P cổ điển, bổ sung thêm 3 thành tố mới bên cạnh 4 thành tố cơ bản. Cha đẻ của mô hình 7P chính là E. Jerome McCarthy.

Cơ sở hình thành và ứng dụng mô hình Marketing 7P vào kinh doanh

Trước sự phát triển và thay đổi chóng mặt của xã hội, mô hình 4P trước đó có lẽ chưa đủ để đáp ứng kịp thời. Sự ra đời của mô hình 7P giúp hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, xác định các yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến việc marketing. Hiểu được và nhấn mạnh những trải nghiệm cho khách hàng.

Được chia thành 3 cấp độ của mô hình 7P, cụ thể:

Cấp độ 1 (Market Solution) : P1-> P4, Product – Price – Place – Promotion

Cấp độ 2 (Management Solution): P5->P6, People – Process

Cấp độ 3 ( Leadership Solution): Philosophy

3 thành tố bổ sung bao gồm: People (con người), Physical evidence (điều kiện vật chất) và Processes (quy trình) kết hợp với 4P cơ bản hỗ trợ tối ưu giúp nhà kinh doanh thiết lập được các chiến lược kinh doanh toàn diện mang lại hiệu quả cao hơn

Áp dụng thực tế mô hình Marketing 7P

Ngày nay, các doanh nghiệp thường sử dụng mô hình 7P vào thiết lập các mục tiêu, phân tích mức độ cạnh tranh và SWOT. Dựa trên những chỉ tiêu để giúp đánh giá hoạt động của các doanh  nghiệp.

Products/Services: Làm thế nào để phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ

Prices/Fees: Tôi có thể điều chỉnh giá bằng cách nào?

Place/Access: Đa dạng/ thay đổi các hình thức phân phối mới thuận tiện nhất cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm (Online, Cửa hàng, Ứng dụng…)

Promotion: Làm thế nào để thêm hoặc thay thế việc kết hợp giữa Paid, Owned và earned media?

Physical Evidence: Bạn có thể cam kết với khách hàng điều gì trở nên tốt đẹp hơn (dịch vụ, website…)

People: Các cá nhân trong mỗi hoạt động bao gồm những ai và kĩ năng của từng cá nhân là gì?

Phạm vi ứng dụng mô hình Marketing 7P

7P là mô hình được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đa dạng ngành nghề. Dù như vậy nhưng cũng phải khẳng định rằng 7P chỉ thực sự đạt được hiệu quả tốt nhất đối với doanh nghiệp hoạt động trong môi trường lành mạnh, ít có sự ảnh hưởng hay can thiệp của các cơ chế độc quyền.

Có thể kể đến một số lĩnh vực mà 7P đáp ứng một cách hiệu quả như:

Giải pháp chiến lược Marketing toàn diện

Nó được coi như là một tập hợp giải pháp chiến lược Marketing toàn diện, chìa khóa sử dụng cho toàn thể chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp tối ưu hiệu quả quản trị với điều kiện doanh nghiệp lấy những mục tiêu thị trường, khách hàng và người tiêu dùng làm trọng tâm

Cơ sở lượng hóa mục tiêu và giá trị doanh nghiệp

Cần lưu ý rằng lượng hóa là một tiêu chí quan trọng của quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả. Xét về khía cạnh giá trị, P7 (Philosophy) hình thành luận điểm chứng minh một tổ chức cần có một tinh thần chủ đạo và giá trị gốc để mọi cá nhân nhắm đến

Cơ sở đánh giá doanh nghiệp và lượng giá thương hiệu

Marketing 7P là cơ sử vững chắc để lượng giá thương hiệu, tiến hành đánh giá marketing và lượng giá thương hiệu một cách toàn diện. Trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp hay định giá tài sản thương hiệu thì đây là việc vô cùng cần thiết.

Hình mẫu của một Marketing Plan

Mô hình 7P là cơ sở cho một kế hoạch marketing đầy đủ. Là kế hoạch trong đó bao gồm 7P được lượng hóa theo tiêu chí SMART. Bao gồm:

Các giải pháp sản phẩm mới/ sản phẩm toàn diện, Hoạch định giá chiết khấu kinh doanh, Hoạch định phân phối cần thiết trong tất cả các kế hoạch Marketing thực thi sứ mệnh mang lợi ích đến với con người, Quảng bá thương hiệu sản phẩm. Phần còn lại là các giải pháp Con người, Quy trình hệ thống, Triết lý…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *