Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mô hình kinh doanh của Google

Mô hình kinh doanh của Google

Google là một cái tên rất nổi tiếng, khi tìm kiếm một thứ gì đó mà không  biết thì có lẽ điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó là google. Google hầu như sẽ cung  cấp cho chúng ta tất cả chúng ta một cách miễn phí hoàn toàn, vậy Google hoạt động theo mô hình như thế nào?

*** Khách hàng mục tiêu
+ Người sử dụng Internet
+ Những người chạy quảng cáo những người liên kết quảng cáo
+ Những người lập trình
+ Các doanh nghiệp.

*** Giải pháp / Giá trị
+ Với các khách hàng là người dùng internet thì họ cung cấp công cụ tìm kiếm, email, mạng xã hội Google +,…
+ Để rồi những người chạy quảng cáo, liên kết quảng cáo tiếp cận với những người khách hàng của Google theo quảng cáo tìm kiếm, hiển thị.
+ Họ nền tảng để giúp những người lập trình tạo ra phần mềm ứng dụng để kinh doanh với nó trên Android, Chorme.
+ Họ có hệ thống lưu trữ, ứng dụng cho các khách hàng khác là doanh nghiệp.

*** Kênh phân phối
+ Thông qua các đơn vị hỗ trợ bán hàng khác thế giới

*** Kênh chăm sóc
+ Bất cứ kênh nào có thể vào mạng lưới tài khoản liên kết

*** Nguồn thu nhập
+ Với khách hàng tìm kiếm thì miễn phí hoàn toàn
+ Họ lấy tiền của những người chạy quảng cáo cho chị một phần cho các đối tác liên kết quảng cáo
+ Họ bán các sản phẩm cho các doanh nghiệp về vận hành kinh doanh online

*** Hoạt động chính

+ Họ tập chung vào phát triển các sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm có sẵn

*** Nguồn lực chính
+ Hệ thống dữ liệu,  thương hiệu

*** Đối tác chính
+ Các đối tác bán hàng
+ Những người phát triển phần mềm ứng dụng

*** Cơ cấu chi phí
+ Tạo ra dòng khách hàng tìm kiếm
+ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
+ Hệ thống dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *