Home / Phát triển doanh nghiệp / Lập kế hoạch kinh doanh / Mục đích, nội dung và lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh

Mục đích, nội dung và lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh

”Lập kế hoạch là một quá trình bắt đầu từ việc thiết lập các mục tiêu , quyết định các chiến lược , các chính sách , kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu đã định .Lập kế hoạch cho phép thiết lập các quyết định khả thi và bao gồm cả chu kỳ mới của việc thiết lập mục tiêu và quyết định chiến lược nhằm hoàn thiện hơn nữa.Lập kế hoạch là chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lý bởi nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, giúp nhà quản lý xác định được các  chức năng khác còn lại nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra”

Như vậy, tầm quan trọng  của việc lập kế hoạch là không thể xem nhẹ. Vì vậy, trong bài viết này,  Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Kế Hoạch Việt sẽ cho người đọc một cái nhìn tổng quan nhất về việc lập kế hoạch bao gồm : mục đích, nội dung,cách thức, quy trình, timeline,…

Stt Nội dung Thời gian Trách nhiệm

của Kế Hoạch Việt

Trách nhiệm

của khách hàng

Lợi ích cho khách hàng
1 Phân tích/ đánh giá môi trường bên ngoài của công ty sau:

–               Xác định các biến kinh tế chính cần giám sát.

–               Các yếu tố văn hoá, xã hội, nhân khẩu học, và tự nhiên.

–               Các yếu tố chính trị, luật pháp.

–               Các đối thủ trực tiếp và gián tiếp cạnh tranh trong nghành  ( điểm mạnh/yếu/năng lực cạnh tranh/ mức độ ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty)

–               Cầu thị trường của sản phẩm công ty dự định triển khai, mặt bằng giá thành chung, phân khúc và khách hàng mục tiêu

 

 

 

 

 

 

7~10

ngày

Trực tiếp phân tích, khảo sát hoặc hướng dẫn công ty phân tích môi trường bên ngoài Tham gia hoặc hỗ trợ tư vấn phân tích môi trường bên ngoài. Xác định được những cơ hội, thách thức,và có cái nhìn tổng quan về môi trường bên ngoài
2 Phân tích/đánh giá môi trường bên trong/nội bộ của công ty sau:

–              Văn hoá.

–              Quản lý.

–              Tiếp thị.

–              Tài chính.

–              Vận hành.

–              Nghiên cứu và phát triển.

–              Quản lý hệ thống thông tin.

–              Phân tích chuỗi giá trị.

5~7 ngày Phân tích các yếu tố nội bộ Tham gia cùng tư vấn phân tích môi trường bên trong công ty, cụ thể phân tích những yếu tố ở cột nội dung. Tham gia cung cấp các dữ liệu có liên quan Xác định được điểm mạnh và điểm yếu của công ty nhằm đưa ra chiến lược, kế hoạch cụ thể.
3 Kế hoạch kinh doanh

–              Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp

–              Xây dựng bản đồ quản trị  Công ty theo mô hình BSC & KPI

5~7 ngày Đề xuất chiến lược kinh doanh và cùng Công ty thảo luận, lựa chọn phương án thích hợp (các công cụ phân tích gồm ma trận SWOT, SPACE, BCG, IE) Tham gia phân tích và cung cấp những dữ liệu chính xác có liên Có được sự chuẩn bị kĩ càng nhất phù hợp cho việc triển khai
4 Kế hoạch Marketing

–              Chiến lược marketing overview

–              Timeline cụ thể từng giai đoạn

3~5 ngày Để xuất kế hoạch marketing overview, các content tiêu biểu phù hợp Tham gia, hỗ trợ , để xuất và thảo luận cùng tư vấn Có được các cách thức tiếp thị, tiếp cận, quảng bá hợp lí
5 Kế hoạch nhân sự

–              Kế hoạch, số lượng nhân sự

–              Phân công công việc

–              KPI cá nhân

3~5 ngày Xây dựng kế hoạch nhân sự, phân  chia công việc. Tham gia, hỗ trợ tư vấn, cung cấp những dữ liệu nhân sự có liên quan Xác định số lượng, chất lượng, chỉ tiêu nhân sự
6 Kế hoạch tài chính

–              Dự báo doanh thu

–              Bảng tính chi phí

–              Dự báo điểm hòa vốn

–              Lợi nhuận

–              Phân tích hiệu quả đầu tư

 

2 ~ 3 ngày. Báo cáo tài chính chi tiết Cung cấp dữ liệu liên quan và tham gia thảo luận cùng tư vấn Xác định được các chỉ số tài chính.
Tổng số ngày 30-40 ngày (Sau khi khảo sát , Kế Hoạch Việt sẽ xác định được chính xác số ngày thực hiện dịch vụ)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *