Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh / NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Chúng ta đã tìm hiểu về chiến lược kinh doanh cũng như vai trò của quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình hoạch định cũng như thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác nhau, có nhân tố ảnh hưởng nhiều và có nhân tố ảnh hưởng ít

Những nhân tố này có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp?

Chiến lược kinh doanh

Những nhân tố chủ quan

Đây là các nhân tố được hình thành từ bản thân bên trong doanh nghiệp, đặc biệt là nhân tố người lao động. Trình độ lao động cũng như cơ cấu lao động, khả năng lao động, trạng thái lao động là các yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Nếu lực lượng lao động của doanh nghiệp có trình độ tương ứng sẽ góp phần quan trọng vận hành có hiệu quả yếu tố vật chất trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có cơ cấu lao động hợp lý phù hợp trước hết nó góp phần vào sử dụng có hiệu quả bản thân các yếu tố lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh, mặt khác nó góp phần tạo lập và thường xuyên điều chỉnh mối quan hệ tỷ lệ hợp lý, thích hợp giữa các yếu tố trong quá trình kinh doanh.

Trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Sự phát triển của cơ sở vật chất kỹ thuật tạo ra cơ hội để nắm bắt thông tin trong quá trình hoạch định kinh doanh cũng như trong quá trình điều chỉnh, định hướng lại hoặc chuyển hướng kinh doanh. Kỹ thuật và công nghệ sẽ tác động đến việc tiết kiệm chi phí vật chất trong quá trình kinh doanh làm cho chúng ta sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm chi phí vật chất trong quá trình kinh doanh. Cơ sở vật chất và ứng dụng của tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ tạo ra đa ngành nghề kinh doanh.

Hệ thống trao đổi và sử dụng thông tin của doanh nghiệp ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện chiến lược cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thông tin ngày nay được coi là đối tượng lao động của các nhà kinh doanh, và nền kinh tế thị trường là kinh tế thông tin hàng hoá. Để kinh doanh thành công trong điều kiện cạnh tranh trong nước và quốc tế ngày càng phát triển, các doanh nghiệp cần có thông tin chính xác về thị trường, người mua , người bán, đối thủ cạnh tranh, tình hình cung-cầu hàng hoá, giá cả… Không những thế, doanh nghiệp rất cần hiểu biết thành công và thất bại của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các chính sách kinh tế của nhà nước và các nước khác có liên quan đến thị trường của doanh nghiệp.

Nhân tố tổ chức quản lý doanh nghiệp

Trong kinh doanh nhân tố quản trị kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng: Quản trị doanh nghiệp có vai trò định hướng cho doanh nghiệp một hướng đi đúng trong hoạt động kinh doanh, xác định chiến lược kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp là cơ sở để đạt hiệu quả hoặc thất bại phi hiệu quả của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường.

Những nhân tố khách quan

Những nhân tố khách quan là những gì nhân tố bên ngoài môi trường doanh nghiệp ảnh hưởng đến quá trình hoạch định và thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Đây là các nhân tố: môi trường pháp lý, môi trường kinh tế, môi trường ngành, những yếu tố liên quan mức thu nhập quốc dân, lạm phát…

Những nhân tố này thường có ảnh hưởng gián tiếp đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nhưng lại có vai trò quan trọng. Bởi doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong môi trường kinh tế nên những yếu tố của môi trường kinh tế đã ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp

Tổng hợp bởi: danhbathuonghieu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *