Home / Phát triển doanh nghiệp / Pháp lý / NHỮNG THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ CẦN CÓ ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

NHỮNG THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ CẦN CÓ ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Có 03 loại thuế mà Công ty phải đóng: Thuế môn bài, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng.

 • Thuế môn bài

Điều 4 thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp như sau. Mức thu lệ phí môn bài, căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh, bao gồm 3 mức như sau:

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.
 • Nếu Công ty đăng ký kinh doanh và được cấp Mã Số Thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm thì phải nộp thuế môn bài cho cả năm.
 • Nếu đăng ký kinh doanh và được cấp Mã số Thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì chỉ phải nộp 50% mức thuế môn bài của cả năm.
 • Đối với những Công ty mới đi vào hoạt động: Chậm nhất sẽ là ngày cuối cùng của tháng chính thức bắt đầu hoạt động kinh doanh/sản xuất.
 • Đối với những Công ty mới thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động kinh doanh/sản xuất: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Thuế giá trị gia tăng (Viết tắt: GTGT)

Khai thuế giá trị gia tăng theo quý theo quy định thông tư 151/2014/TT-BTC như sau:

 • Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 • Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”
 • Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 • Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (Viết tắt: TNDN)

Hiện nay, theo khoản 1 điều 11 thông tư 78/2014/TT-BTC thì kể từ ngày 01/01/2016, áp dụng thuế suất 20%. Tức là chịu 20% doanh thu năm trước liền kề trừ đi các khoản chi phí khác, nếu doanh thu nhỏ hơn 0 thì doanh nghiệp sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *