Bài viết mới

Thống kê dân số Haiti 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Haiti là  11,402,528  người. Dân số Haiti chiếm khoảng  0.15 % tổng dân số thế giới. Dân số Haiti đứng hạng 82  trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Haiti là 414 người/ …

Read More »

Thống kê dân số Belgium 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Belgium là 11,589,623 người. Dân số Belgium chiếm khoảng  0.15 % tổng dân số thế giới. Dân số Belgium đứng hạng  81  trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Belgium là 383 …

Read More »

Thống kê dân số Bolivia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Bolivia là 11,673,021 người. Dân số Bolivia chiếm khoảng  0.15 % tổng dân số thế giới. Dân số Bolivia đứng hạng  80  trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bolivia là  11 …

Read More »

Thống kê dân số Tunisia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Tunisia là 11,818,619 người. Dân số Tunisia chiếm khoảng  0.15 % tổng dân số thế giới. Dân số Tunisia đứng hạng  79  trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Tunisia là  76 …

Read More »

Thống kê dân số Burundi 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Burundi là 11,890,784 người. Dân số Burundi  chiếm khoảng  0.15 % tổng dân số thế giới. Dân số Burundi  đứng hạng  78 rong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Burundi  là 463 …

Read More »