Bài viết mới

Content plan là gì? – Cách lên plan content hiệu quả

I. Content plan là gì? Content plan là một bản kế hoạch chiến lược. Nó ghi chép chi tiết về cách thực hiện chiến lược nội dung, các công cụ hỗ trợ và những người tham gia. Ba đối tượng chính sử dụng content plan là: khách hàng, sếp của …

Read More »