Bài viết mới

Thống kê dân số Nigeria 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Nigeria là 198,517,166 người. Dân số Nigeria chiếm khoảng 2.6% tổng dân số thế giới. Dân số Nigeria đứng hạng 7 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nigeria là 221 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Nhật Bản (Japan) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Nhật Bản (Japan) là 127,011,208 người. Dân số Nhật Bản (Japan) chiếm khoảng 1.64% tổng dân số thế giới. Dân số Nhật Bản (Japan) đứng hạng 11 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nhật Bản …

Read More »

Thống kê dân số Nga (Russia) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Nga (Russia) là 143,928,321 người. Dân số Nga (Russia) chiếm khoảng 1.87% tổng dân số thế giới. Dân số Nga (Russia) đứng hạng 9 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nga (Russia) là 9 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Nam Phi 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Nam Phi (South Africa) là 57,747,095 người. Dân số Nam Phi (South Africa) chiếm khoảng 0.75% tổng dân số thế giới. Dân số Nam Phi (South Africa) đứng hạng 25 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình …

Read More »

Thống kê dân số Myanmar 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Myanmar là 54,107,323 người. Dân số Myanmar chiếm khoảng 0.7% tổng dân số thế giới. Dân số Myanmar đứng hạng 26 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Myanmar là 83 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »