Bài viết mới

Thống kê dân số Azerbaijan 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Azerbaijan là 10,139,177 người. Dân số Azerbaijan  chiếm khoảng 0.13 % tổng dân số thế giới. Dân số Azerbaijan  đứng hạng  90 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Azerbaijanlà 123 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Portugal 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Portugal là 10,196,709 người. Dân số  Portugal  chiếm khoảng 0.13 % tổng dân số thế giới. Dân số  Portugal  đứng hạng  89 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Portugallà 111 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Jordan 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Jordan là  10,203,134  người. Dân số Jordan chiếm khoảng  0.13 % tổng dân số thế giới. Dân số Jordan đứng hạng 88 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Jordan là 115 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Greece 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Greece là  10,423,054  người. Dân số Greece chiếm khoảng  0.13 % tổng dân số thế giới. Dân số Greece đứng hạng 87 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Greece là  81 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Czechia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Czechia là  10,708,981  người. Dân số Czechia  chiếm khoảng  0.14 % tổng dân số thế giới. Dân số Czechia  đứng hạng 86 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Czechia  là 139 người/ Km2 …

Read More »