Bài viết mới

Apple, Priceline và Spotify -Thành công đổi mới sáng tạo

Jeff Hoffman là nhà đồng sáng lập của ColorJar, một doanh nhân nằm trong nhóm sáng lập của Priceline.com và uBid.com. Ông cũng là một nhà diễn thuyết chuyên về các chủ đề liên quan tới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và lãnh đạo. Bài viết chia sẻ câu …

Read More »

Ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp

Công nghệ thế giới đang  phát triển nhanh chóng và thần tốc, mỗi ngày trôi qua là mỗi thay đổi , chính vì thế doanh nghiệp của bạn cũng nên như vậy. Sau đây là vài cách để bạn công nghệ hóa doanh nghiệp của mình. Phát triển một hệ …

Read More »