Bài viết mới

Thuê CEO: Ta thuê ngoại, ngoại thuê ta

Xu hướng thuê CEO được nhiều DN Việt áp dụng mấy năm gần đây. Hiệu quả chưa tới đâu nhưng tư duy thoát khỏi cách thức điều hành DN thời vùng vẫy ao nhà đã bắt đầu thay đổi… Tôi có một anh bạn trước từng tham gia nhóm làm …

Read More »

Tám lỗi cơ bản khi lập ” kế hoạch kinh doanh “

“Bất kì ai bước vào kinh doanh cũng biết một bản kế hoạch kinh doanh như thế nào. Nhưng cách lập kế hoạch kinh doanh của bạn liệu có bị sai sót gì không. Hãy tạo cho mình một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo bằng cách loại bỏ những …

Read More »