Bài viết mới

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Hoạch định chiến lược là gì? Hoạch định chiến lược là một chức năng quản trị của một tổ chức, bao gồm việc: xác định các ưu tiên, tập trung các nguồn lực, và củng cố các hoạt động vận hành, nhằm bảo đảm cho các nhân viên của tổ …

Read More »

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐƠN VỊ KINH DOANH

Khái niệm về chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh là tổng thể các cam kết và hành động giúp doanh nghiệp giành lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác các năng lực cốt lõi của họ vào những thị trường sản …

Read More »

CHIẾN LƯỢC MARKETING 0 ĐỒNG

Một doanh nghiệp muốn đạt được doanh số bán hàng cao cần phải có sự đầu tư cho Marketing .Tuy nhiên những doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đủ tài chính để đầu tư đội ngũ Marketer. Vậy làm sao để marketing hiệu quả mà không quá tốn kém? …

Read More »

Marketing trực tuyến 2016: Video là xu hướng chủ đạo

Video phát huy tác dụng Năm 2016, video marketing sẽ là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp (DN) tiếp cận người tiêu dùng. Nghiên cứu của comScore cho thấy, hiện nay, video chiếm đến 87% các nội dung trực tuyến như blog, bài viết hay hình ảnh. Điều đáng …

Read More »