Bài viết mới

CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HAY

Chiến lược kinh doanh trên bàn cờ Bạn đừng bao giờ cảm thấy hài lòng với sự thành công hiện tại của cty mình, bởi trên thương trường trận chiến không bao giờ có kết thúc. Bạn cố gắng vượt qua các đối thủ hiện có để giành thị trường, …

Read More »

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

Để nhận thức rõ hơn về hoạch định chiến lược trong kinh doanh và quá trình thực hiện chiến lược, chúng ta có thể tìm hiểu qua các giai đoạn phát triển của chiến lược: Giai đoạn 1 – Giai đoạn sơ khai: Các nhà quản trị thấy cần phải …

Read More »

Hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả

Hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả Một chiến lược kinh doanh hiệu quả kèm theo việc thực hiện xuất sắc là sự đảm bảo tốt nhất cho thành công của mọi tổ chức. Một doanh nghiệp tồn tại trong một môi trường thay đổi gồm những thay đổi …

Read More »

Các bước lập kế hoạch chiến lược

Quá trình lập kế hoạch chiến lược thường không đơn giản. Nó giống như là quá trình quản lý, là một sêri những biện pháp nhỏ đồng loạt được thực hiện để phát triển công ty theo đúng hướng đề ra. Một vài chỉ dẫn tạo tiền đề cho việc …

Read More »