Bài viết mới

Mỗi ngày, người Việt uống gần 10 triệu lít bia

Sản lượng tiêu thụ bia 4 tháng đầu năm 2016 của người Việt Nam đạt hơn 1 tỷ lít bia. Tương đương với mỗi ngày, người Việt Nam uống gần 10 triệu lít bia. Bộ Công Thương vừa công bố về tình hình hoạt động các ngành Công nghiệp và …

Read More »

Lãi suất cho vay cao nhất ở nhiều ngân hàng còn 10%/năm

Một ngày sau cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các doanh nghiệp, các ngân hàng đã đồng loạt hạ lãi suất cho vay, phổ biến còn 10%/năm với trung, dài hạn. Ngay sau định hướng giảm lãi suất từ người đứng đầu Chính phủ và thông …

Read More »