Bài viết mới

Định luật tư duy của người Do Thái

ĐỊNH LUẬT 1 – TƯ DUY CỦA EDISON:THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG Edison xem mỗi lần thử nghiệm thất bại là một lần thu hoạch, bởi ít nhất chúng đã chứng minh rằng nguyên liệu thử nghiệm hoặc phương pháp đó là bất khả thi. ĐỊNH LUẬT 2 –HIỆU ỨNG …

Read More »

Nguyên tắc phê bình nhân viên đúng cách

Hiểu tính cách của nhân viên Quản trị không chỉ là một nghề mà đó còn là một nghệ thuật, đó là nghệ thuật thấu hiểu và quản lý lòng người. Để trở thành một người sếp tốt điều đầu tiên bạn cần làm là am hiểu tính cách của …

Read More »