Bài viết mới

Những nguyên tắc xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

Giới lãnh đạo, hay khởi nghiệp đều rất rất thích nói chuyện về những chủ đề liên quan tới “Chiến lược kinh doanh” hay “Quản trị chiến lược” bởi nó thể hiện được tầm kiến thức và độ hiểu biết của bản thân. Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả chắc …

Read More »

Thống kê dân số Oman 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Oman  là  5,106,626 người. Dân số  Oman  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Oman  đứng hạng  120 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Oman là 16  người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Norway 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Norway  là  5,421,241 người. Dân số  Norway  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Norway  đứng hạng  119 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Norway là 15  người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Slovakia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Slovakia  là  5,459,642 người. Dân số  Slovakia   chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Slovakia   đứng hạng  118 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Slovakia  là 114 người/ Km2 …

Read More »