Bài viết mới

Thống kê dân số Argentina 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Argentina là 45,195,774 người. Dân số Argentina chiếm khoảng 0.58 % tổng dân số thế giới. Dân số Argentina đứng hạng 32 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Argentina là 17 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Uganda 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Uganda là 45,741,007 người. Dân số Uganda chiếm khoảng 0.59 % tổng dân số thế giới. Dân số Uganda đứng hạng 31 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Uganda là 229 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Spain 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Spain là 46,754,778 người. Dân số Spain chiếm khoảng 0.6% tổng dân số thế giới. Dân số Spain đứng hạng 30 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Spain là 94 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Colombia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Colombia là 50,882,891 người. Dân số Colombia chiếm khoảng 0.65% tổng dân số thế giới. Dân số Colombia đứng hạng  29 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Colombia là 46 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số  Korea 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Korea là 51,269,185 người. Dân số Korea chiếm khoảng 0.66% tổng dân số thế giới. Dân số Korea đứng hạng 28 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Korea là 527 người/ Km2 Tổng …

Read More »