Bài viết mới

Thống kê dân số  South Africa 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số South Africa là 59,308,690 người. Dân số South Africa chiếm khoảng 0.76% tổng dân số thế giới. Dân số South Africa đứng hạng 25 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của South Africa là …

Read More »

Thống kê dân số Tanzania 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Tanzania là 59,734,218 người. Dân số Tanzania chiếm khoảng 0.77% tổng dân số thế giới. Dân số Tanzania đứng hạng 23 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Tanzania là 67 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Italy 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Italy là 60,461,826 người. Dân số Italy chiếm khoảng 0.78% tổng dân số thế giới. Dân số Italy đứng hạng 23 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Italy là 206 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Pháp (France) 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Pháp (France) là 65,273,511 người. Dân số Pháp (France) chiếm khoảng 0.84% tổng dân số thế giới. Dân số Pháp (France) đứng hạng 22 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pháp (France) là …

Read More »

Thống kê dân số United Kingdom 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số United Kingdom là   67,886,011 người. Dân số United Kingdom chiếm khoảng 0.87 % tổng dân số thế giới. Dân số United Kingdom đứng hạng 21 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của United Kingdomlà …

Read More »