Bài viết mới

Nói chậm và lớn gấp 2 lần Khoa học đã chứng minh rằng từ ngữ là thứ ít quan trọng nhất trong khi nói Huh? Từ ngữ là thứ ít quan trọng nhất khi nói. Điều này nghe lạ quá không? Nhưng khi bạn nghĩ về điều này, nó đúng là …

Read More »

Kỹ năng cần có của quản lý sản xuất

1. Kỹ năng kiểm soát thời gian Trong sản xuất, thời gian chính là thứ quan trọng mà nhà quản lý cần kiểm soát tốt để đảm bảo thời hạn đã đặt ra. Để kiểm soát tốt thì nhà quản lý cần phát triển và liên tục cải thiện những …

Read More »