Bài viết mới

Phân tích thị trường hạt tiêu tại Việt Nam 2024

I. Tổng quan thị trường hạt tiêu tại Việt Nam Thị trường tiêu thụ hạt tiêu tại Việt Nam là Hoa Kỳ chiếm 29%. Tiếp theo là Ấn Độ 8%, Đức 6%… Tổng cộng, trong 2 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu Việt Nam ước …

Read More »

Phân tích thị trường trồng hoa Việt Nam 2023

I. Quy mô thị trường trồng hoa tại Việt Nam Quy mô Thị trường trồng hoa Việt Nam ước tính đạt 170,04 triệu USD vào năm 2023. Dự kiến ​​sẽ đạt 280 triệu USD vào năm 2028. Tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,49% trong giai đoạn dự báo …

Read More »

Phân tích thị trường Taxi Việt Nam 2023

I. Quy mô thị trường Taxi Việt Nam Thị trường Taxi Việt Nam được định giá 0,41 tỷ USD vào năm 2021. Dự kiến ​​sẽ đạt 0,79 tỷ USD vào năm 2027. Đạt tốc độ CAGR khoảng 10,25% trong giai đoạn dự báo (2022 – 2027). Vào năm 2020, thị …

Read More »