Bài viết mới

Các bước để quản lý thời gian hiệu quả

Xác định mục tiêu Xác định mục tiêu là cách quản lý thời gian khoa học nhất. Khi có mục tiêu rõ ràng bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đó. Đương nhiên việc để làm được việc đó bắt buộc bạn phải lên …

Read More »

Nói chậm và lớn gấp 2 lần Khoa học đã chứng minh rằng từ ngữ là thứ ít quan trọng nhất trong khi nói Huh? Từ ngữ là thứ ít quan trọng nhất khi nói. Điều này nghe lạ quá không? Nhưng khi bạn nghĩ về điều này, nó đúng là …

Read More »

Kỹ năng cần có của quản lý sản xuất

1. Kỹ năng kiểm soát thời gian Trong sản xuất, thời gian chính là thứ quan trọng mà nhà quản lý cần kiểm soát tốt để đảm bảo thời hạn đã đặt ra. Để kiểm soát tốt thì nhà quản lý cần phát triển và liên tục cải thiện những …

Read More »