Bài viết mới

Thống kê dân số Myanmar 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Myanmar là 54,107,323 người. Dân số Myanmar chiếm khoảng 0.7% tổng dân số thế giới. Dân số Myanmar đứng hạng 26 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Myanmar là 83 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Mexico 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Mexico là 131,579,492 người. Dân số Mexico chiếm khoảng 1.72% tổng dân số thế giới. Dân số Mexico đứng hạng 10 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Mexico là 68 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Kenya 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Kenya là 51,607,641 người. Dân số Kenya chiếm khoảng 0.68% tổng dân số thế giới. Dân số Kenya đứng hạng 27 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Kenya là 92 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Iran 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Iran là 82,435,228 người. Dân số Iran chiếm khoảng 1.07% tổng dân số thế giới. Dân số Iran đứng hạng 18 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Iran là 51 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Indonesia 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Indonesia là 268,229,746 người. Dân số Indonesia chiếm khoảng 3.49% tổng dân số thế giới. Dân số Indonesia đứng hạng 4 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Indonesia là 149 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »