Bài viết mới

Quản lý nhân sự thời đại công nghệ thông tin

Logo KHV

Bộ phận nhân sự cần xây dựng các chính sách mới để đối phó với thời kỳ bùng nổ của “phương tiện truyền thông” web và blog. Đặc biệt khi một trong những đối tượng truy cập web và blog thường xuyên chính là các nhân viên công sở. Kiểm …

Read More »

CIO và bí quyết lãnh đạo nhân viên trẻ

Logo KHV

Do đặc thù công việc, vị trí giám đốc thông tin (Chief Information Officer – CIO) thường được tin tưởng giao cho những người trẻ tuổi. Cấp dưới của họ cũng là những 8x năng động, mạnh mẽ. Làm sao để tập hợp được những con người cá tính hừng …

Read More »

Năm bí quyết tạo uy tín với nhân viên

Logo KHV

Thay vì việc chán nản vì những khó khăn, hãy động viên nhân viên rằng chính trong hoàn cảnh đặc biệt này họ có thể phát huy khả năng của mình – đây là một trong năm bí quyết gây uy tín với nhân viên. 1. Mệnh lệnh của bạn …

Read More »

10 bí quyết thành công

Logo KHV

Đã có rất nhiều những nghiên cứu, bài viết và giảng dạy về sự thành công. Một điều hoàn toàn chắc chắn: thành công của người này khác với thành công của người khác bởi vì mỗi người có một quan niệm khác nhau về thành công. Tuy nhiên, mọi …

Read More »