Bài viết mới

Thống kê dân số Morocco 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Morocco là 36,910,560 người. Dân số Morocco chiếm khoảng 0.47 % tổng dân số thế giới. Dân số Morocco đứng hạng 40 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Morocco là 83 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Canada 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Canada là 37,742,154 người. Dân số Canada chiếm khoảng 0.48 % tổng dân số thế giới. Dân số Canada đứng hạng 39 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Canada là 4 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Poland 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Poland là 37,846,611 người. Dân số Poland chiếm khoảng 0.49% tổng dân số thế giới. Dân số Poland đứng hạng 38 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Poland là 124 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Afghanistan 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Afghanistan là 38,928,346 người. Dân số Afghanistan chiếm khoảng 0.5% tổng dân số thế giới. Dân số Afghanistan đứng hạng 37 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Afghanistan là 60 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Iraq 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Iraq là 40,222,493người. Dân số Iraq chiếm khoảng 0.52 % tổng dân số thế giới. Dân số Iraq đứng hạng 36 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Iraqlà 93 người/ Km2 Tổng diện …

Read More »