Bài viết mới

Mẫu sườn kế hoạch mở chi nhánh

Logo KHV

1.0 Phân tích tình hình 1.1 Tình hình kinh tế Tình hình kinh tế quốc tế và trong nước: tốc độ tăng trưởng, lãi suất, lạm phát… Phân tích tình hình kinh tế của địa phương, tốc độ phát triển, thu nhập bình quân trên đầu người, mức độ ổn …

Read More »

Báo cáo thường niên Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Tên công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Tên giao dịch đối ngoại: HAGL Joint Stock Company Tên viết tắt: HAGL Logo của công ty: Slogan: Đoàn kết là sức mạnh Địa chỉ: 15 Trường Chinh, …

Read More »

Tham gia đội ngũ chuyên viên tư vấn của KHV

Kế Hoạch Việt là đơn vị chuyên lập kế hoạch kinh doanh, lập dự án đầu tư, tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp… Chúng tôi hoạt động nhằm tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về KHV. Để triển khai thành công các dự án tư …

Read More »

Kế hoạch kinh doanh bằng tiếng Anh?

Chào anh hiện tại mình đang cần lập kế hoạch kinh doanh bằng tiếng Anh để ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, mình cần 1 vài bản kế hoạch mẫu bằng tiếng Anh để tham khảo anh có thể cung cấp cho mình vài bản mẫu không? Mr.Quân

Read More »