Bài viết mới

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

luu-do-he-thong-quan-ly-doanh-nghiep

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là yếu tố quyết định thành bại của doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp: nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh… Tuy nhiên vì nhiều lý do doanh …

Read More »

Tư Vấn Tái Cấu Trúc

tai-cau-truc-doanh-nghiep

Tái cấu trúc là sự thay đổi, điều chỉnh cần thiết về mặt cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu mới của hoạt động kinh doanh, hay nhằm khắc phục những yếu kém, hạn chế gây ra bởi mô hình cấu trúc hiện hữu, hay …

Read More »

Dịch vụ tổ chức hệ thống bán hàng (kinh doanh)

he-thong-ban-hang-theo-nganh-hang

Tùy vào tính chất của từng sản phẩm hoặc định hướng bán hàng của công ty mà người ta có thể tổ chức lực lượng bán hàng theo các hình thái sau: 1. Mô hình mạng lưới theo khu vực địa lý: Là cơ cấu phân theo vùng lãnh thổ, …

Read More »

Dịch vụ quảng cáo truyền hình

Booking quảng cáo truyền hình hay còn gọi là mua thời lượng quảng cáo trên truyền hình để giới thiệu về công ty cũng như các lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động bằng phương tiện là TVC hoặc phim tự giới thiệu trên tất cả các kênh truyền hình …

Read More »