Bài viết mới

Thống kê dân số TRUNG QUỐC (China)

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Trung Quốc (China) là 1,437,313,440 người. Dân số Trung Quốc (China) chiếm khoảng 18.47% tổng dân số thế giới. Dân số Trung Quốc (China) đứng hạng 1 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Trung Quốc …

Read More »

Thống kê dân số TURKEY 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Turkey là   84,339,067 người. Dân số Turkeychiếm khoảng 1.08% tổng dân số thế giới. Dân số Turkeyđứng hạng 17 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Turkeylà 110 người/ Km2 Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống Kê Dân Số VIỆT NAM 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Việt Nam là 97,338,579 người. Dân số Việt Namchiếm khoảng 1.25% tổng dân số thế giới. Dân số Việt Namđứng hạng 15 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Việt Nam là 314 người/ …

Read More »

Thống kê dân số Thái Lan 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Thailand là 69,799,978 người. Dân số Thailandchiếm khoảng 0.9%tổng dân số thế giới. Dân số Thailandđứng hạng 20 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Thailand là 137 người/ Km2 Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê người dùng internet Việt Nam 2019

Dưới đây là những thông tin đánh giá về các số liệu thống kê về tình hình sử dụng internet tại Việt Nam trong năm 2019. 1. Tình hình sử dụng internet tại Việt Nam 2019 Tình hình sử dụng internet tại VN 2019 Năm 2019, dân số Việt Nam …

Read More »