Bài viết mới

Xác định mục tiêu cuộc đời

Trong doanh nghiệp, các mục tiêu (goals) là những vấn đề mà cả doanh nghiệp phải đạt đến, nhằm thực hiện trọn vẹn mục đích (purpose hay target). Mục tiêu = kết quả mong muốn của một mục đích + thời hạn để thực hiện. {Tất cả hành động của con người đều có một mục đích nào …

Read More »

Triển khai chiến lược kinh doanh như thế nào?

Chiến lược kinh doanh có phải tất cả trong kinh doanh? Về căn bản chiến lược kinh doanh chỉ là 1 định hướng dài hạn và tổng thể. Nó còn khá mơ hồ và khi triển khai trong thực tế mà chỉ dựa vào chiến lược sẽ gặp nhiều khó …

Read More »

Tư duy tích cực

Lời giới thiệu Tư duy tích cực là một chủ đề rộng lớn, nên cần phải tiếp cận theo quan điểm tâm lý học nhân văn và phương pháp tâm sinh lý xã hội. Có thể góp một vài khía cạnh khái quát như sau: 1. Về mặt sinh học, …

Read More »

3 cách định giá startup phổ biến

Có nhiều cách tiếp cận giá trị của một startup, nhưng tất cả đều tuỳ theo nhà đầu tư. Một số cách định giá startup phổ biến như sau, tuy nhiên, đây không phải là cách định giá mà tất cả nhà đầu tư mạo hiểm đều dùng. Cách 1: …

Read More »