Bài viết mới

Kinh nghiệm khi mới lên sếp

1. Tạo thiện cảm, xây dựng không khí làm việc hòa đồng, thân thiện Môi trường làm việc rất quan trọng với tất cả mọi người. Môi trường hòa đồng, thân thiện sẽ tạo sự thoải mái, tự nhiên hơn trong giao tiếp giữa những đồng nghiệp với nhau. Mọi …

Read More »

Nghệ Thuật Lắng Nghe

1/ Lắng nghe quan trọng hơn nói Kỹ năng lắng nghe rất quan trọng. Có lẽ không ít bạn cho rằng nếu mình không nói thì người khác sẽ không đánh giá được con người, năng lực của mình, như thế có thể họ cho mình là người không thông …

Read More »