Bài viết mới

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam.   Năm 2018, Hà Tĩnh là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 25 về số dân, xếp thứ 33 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 27 về GRDP bình quân đầu người, …

Read More »

Tạo ra văn hóa doanh nghiệp với 3 bước

Trong thế kỷ 21 hiện nay thì việc kinh doanh gặp rất nhiều thách thức và thách thức lớn nhất đó chính là vấn đề như thiếu tinh thần làm việc tập thể, sự hợp tác hời hợt giữa các đơn vị chức năng chứ không phải là vấn đề …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Tỉnh Hà Giang

Logo KHV

DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (Kèm theo Quyết định số: 2300/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang) STT Tên dự án Địa điểm Quy mô Vốn đầu tư dự kiến (tỷ đồng) Hình thức đầu …

Read More »

Mô hình quản lí doanh nghiệp 3 chiều

Theo giáo sư Kopelman, sự thành công của doanh nghiệp dựa trên ba yếu tố cơ bản: 1. Sự thỏa mãn của khách hàng – khi mua sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp khách hàng tin rằng họ nhận được giá trị tốt nhất có thể. 2. Hiệu …

Read More »