Bài viết mới

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bến Tre

Logo KHV

STT Tên dự án Địa điểm Quy mô dự án Vốn dự án Thời hạn kêu gọi đầu tư 1 Khu công nghiệp Giao Hòa Xã Giao Hòa, huyện Châu Thành 248,51 ha 2.4 tỷ đồng 2017-2020 2  Khu công nghiệp Thanh Tân Xã Thanh Tân, huyện  Mỏ Cày Bắc …

Read More »

Danh sách 63 tỉnh thành phố Việt Nam

Logo KHV

Từ 1 tháng 8 năm 2008, toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội. Từ đây, tỉnh Hà Tây chính thức bị giải thể, cả nước còn 63 tỉnh, thành phố (58 tỉnh và 5 thành phố) được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy Ban …

Read More »