Bài viết mới

Thống kê dân số Iran 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Iran là 82,435,228 người. Dân số Iran chiếm khoảng 1.07% tổng dân số thế giới. Dân số Iran đứng hạng 18 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Iran là 51 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Indonesia 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Indonesia là 268,229,746 người. Dân số Indonesia chiếm khoảng 3.49% tổng dân số thế giới. Dân số Indonesia đứng hạng 4 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Indonesia là 149 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Hoa Kỳ 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Hoa Kỳ (USA) là 327,986,154 người. Dân số Hoa Kỳ (USA) chiếm khoảng 4.27% tổng dân số thế giới. Dân số Hoa Kỳ (USA) đứng hạng 3 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hoa Kỳ …

Read More »

Thống kê dân số Hàn Quốc (South Korea) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Hàn Quốc (South Korea) là 51,256,230 người. Dân số Hàn Quốc (South Korea) chiếm khoảng 0.67% tổng dân số thế giới. Dân số Hàn Quốc (South Korea) đứng hạng 28 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình …

Read More »

Thống kê dân số Ethiopia 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Ethiopia là 108,886,712 người. Dân số Ethiopia chiếm khoảng 1.43% tổng dân số thế giới. Dân số Ethiopia đứng hạng 12 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ethiopia là 110 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »