Bài viết mới

Samsung, người khổng lồ Hàn Quốc

Samsung, người khổng lồ Hàn Quốc Samsung bắt đầu với lĩnh vực buôn bán gạo, len và các mặt hàng thực phẩm vào năm 1938. Đến những năm 60, Samsung bắt đầu chạm tay vào ngành hàng điện tử. Từ đó với những chính sách, kế hoạch nghiên cứu và …

Read More »