Bài viết mới

Tiếp thị sản phẩm mới

Ngạc nhiên và thú vị.Đó là những gì bạn muốn khi tung ra thị trường một sản phẩm mới. Tác động sẽ lan tỏa rộng khắp trong các khách hàng hiện tại, tạo ra tiếng vang lớn với những khách hàng tiềm năng và làm thức tỉnh các đối thủ …

Read More »

Hoạch định chiến lược Marketing cho sản phẩm mới

Người quản trị sản phẩm mới phải hoạch định một chiến lược Marketing để tung sản phẩm đó ra thị trường. Chiến lược Marketing này sẽ được xác định chi tiết hơn trong những giai đoạn tiếp sau.   Kế hoạch chiến lược Marketing gồm ba phần. Phần thứ nhất mô …

Read More »

Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2016

Kinh tế – xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng chậm và chứa đựng nhiều rủi ro. Kinh tế Nhật Bản và EU tăng trưởng ở mức thấp, Trung Quốc và một …

Read More »

Marketing với ma trận SWOT

Mô hình phân tích SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy …

Read More »