Bài viết mới

Vì sao thương hiêu của Apple là quả táo cắn dở ?

 Apple với thương hiệu quả táo cắn dở Apple là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới trong cùng một lĩnh vực với những thương hiệu điện thoại, máy tính khác. Ý tưởng quả táo cắn dở được chính Steve Jobs và những người cộng sự …

Read More »