Bài viết mới

Bình quân có 31 doanh nghiệp “chết” mỗi ngày

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 4 tháng đầu năm 2016 là 3.759 doanh nghiệp, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 4/2016, cả nước có 10.954 …

Read More »