Bài viết mới

Nghệ thuật khiến người khác thích bạn khi nói chuyện

1. Bắt chước người mà bạn đang nói chuyện Chiến lược này được gọi là sự phản chiếu, bằng cách bắt chước lại hành vi của người khác một cách tinh tế. Khi nói chuyện với một người, hãy thử bắt chước ngôn ngữ cơ thể, các cử chỉ và nét mặt …

Read More »