Bài viết mới

Gần 7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

4 tháng đầu năm, đã có 6,88 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam, bao gồm đã vốn cấp mới và tăng thêm, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày …

Read More »

Hãy công bằng với doanh nghiệp FDI!

Chính sách ưu đãi là công bằng Thông tin được đưa ra tại một cuộc thảo luận bàn tròn về thuế cách đây ít ngày, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AVV) đã nhắc tới con số 20 triệu USD tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị giảm …

Read More »