Bài viết mới

Mô hình kinh doanh đồ chơi hút khách

Khi nhắc đến kinh doanh đồ chơi thì chúng ta không thể bỏ qua cái tên: Toys R Us –  một công ty kinh doanh đồ chơi cho trẻ em đã từng thông báo phá sản vào năm 2018, đóng cửa toàn bộ cửa hàng của mình. Tuy nhiên, đến …

Read More »

Xu hướng phát triển của ngành bán lẻ

Thị trường bán lẻ Việt Nam là một trong những thị trường được đánh giá là có tiềm năng vô cùng lớn và đang được rất nhiều nhà đầu tư hướng đến trong hiện tại và cả tương lai. Thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá là nhiều …

Read More »