Bài viết mới

Thống kê dân số Oman 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Oman  là  5,106,626 người. Dân số  Oman  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Oman  đứng hạng  120 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Oman là 16  người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Norway 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Norway  là  5,421,241 người. Dân số  Norway  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Norway  đứng hạng  119 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Norway là 15  người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Slovakia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Slovakia  là  5,459,642 người. Dân số  Slovakia   chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Slovakia   đứng hạng  118 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Slovakia  là 114 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số  Congo 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Congo  là 5,518,087 người. Dân số  Congo  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Congo  đứng hạng  117 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Congo là 16 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số  Finland 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Finland  là 5,540,720 người. Dân số  Finland  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Finland  đứng hạng  116 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Finland là 18 người/ Km2 …

Read More »