Bài viết mới

Hãy dừng suy nghĩ lại

Hãy dừng suy nghĩ lại Có 1 nhà bác học phán xét rằng : “……Trên thế giới này người giàu hay người nghèo đều mắc chung một căn bệnh đó là bệnh suy nghĩ……” Đúng vậy nếu như chúng ta làm 1 cuộc thăm dò về sự suy nghĩ thì …

Read More »

Dấu hiệu của Stress

Dấu hiệu của stress Triệu chứng của stress rất nhiều. Dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận biết nhất là mệt mỏi. Tiếp đó người bệnh sẽ cảm thấy suy kiệt về tinh thần và thể xác… Họ mất khả năng tự đánh giá mình và thường xuyên cáu giận. …

Read More »

Hồ sơ tài liệu cần thiết cho doanh nghiệp

Phân loại hồ sơ, tài liệu Hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp gồm có nhiều loại và có giá trị khác nhau, đề lập và quản lý đầy đủ những hồ sơ tài liệu cần phải dựa trên một số tiêu chí nhất định. Việc phân loại khoa học, …

Read More »

Xác định mục tiêu cuộc đời

Trong doanh nghiệp, các mục tiêu (goals) là những vấn đề mà cả doanh nghiệp phải đạt đến, nhằm thực hiện trọn vẹn mục đích (purpose hay target). Mục tiêu = kết quả mong muốn của một mục đích + thời hạn để thực hiện. {Tất cả hành động của con người đều có một mục đích nào …

Read More »

Triển khai chiến lược kinh doanh như thế nào?

Chiến lược kinh doanh có phải tất cả trong kinh doanh? Về căn bản chiến lược kinh doanh chỉ là 1 định hướng dài hạn và tổng thể. Nó còn khá mơ hồ và khi triển khai trong thực tế mà chỉ dựa vào chiến lược sẽ gặp nhiều khó …

Read More »