Bài viết mới

Thống kê dân số Israel 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Israel là 8,655,535 người. Dân số Israel chiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Israel  đứng hạng 100 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Israel  là 400 người/ Km2 Tổng diện …

Read More »

Thống kê dân số Serbia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Serbia là  8,737,371 người. Dân số Serbiachiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Serbia đứng hạng 99 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Serbia là 100 người/ Km2 Tổng diện …

Read More »

Thống kê dân số Papua New Guinea 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Papua New Guinea là  8,947,024 người. Dân số Papua New Guinea   chiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Papua New Guinea   đứng hạng 98 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình …

Read More »

Thống kê dân số Austria 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Austria là 9,006,398 người. Dân số Austria  chiếm khoảng 0.12% tổng dân số thế giới. Dân số Austria  đứng hạng 97 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Austria là 109 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Belarus 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Belarus là 9,449,323 người. Dân số Belarus  chiếm khoảng 0.12% tổng dân số thế giới. Dân số Belarus  đứng hạng 96 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Belaruslà 47 người/ Km2 Tổng diện …

Read More »