Bài viết mới

Tôn Tử Binh Pháp: Thiên Thứ Mười Địa Hình

Tôn Tử viết : – Địa hình có 6 loại gồm : thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn. – “Thông” là ta có thể đi, địch có thể đến. Địa hình này ai chiếm trước được chỗ cao, bảo đảm đường vận chuyển lương thực thông suốt mà tác chiến …

Read More »

Tôn Tử Binh Pháp: Thiên Thứ Chín Hành Quân

Tôn Tử viết : – Khi hành quân và dựng trại ở những dạng địa hình khác nhau, khi phán đoán tình hình quân địch, phải chú ý : ở vùng núi, phải dựa vào vùng sơn cốc có nước và cỏ, hạ trại tại chỗ cao, hướng về ánh …

Read More »

Tôn Tử Binh Pháp: Thiên Thứ Tám Cửu Biến

Tôn Tử viết : – Phàm dụng binh chi pháp, chủ tướng nhận lệnh của vua, tập hợp quân đội, quân nhu (giáo, khí, lương, tiền, …), khi xuất chinh ở “phỉ địa” (đất xấu) thì không dựng trại, ở “cù địa” (đất có đường lớn thông suốt) phải kết …

Read More »