Bài viết mới

Thống kê dân số Đồng Tháp

Bảng thống kê dân số tỉnh ĐỒNG THÁP theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 ĐỒNG THÁP 1,599,504 799,230 800,274 304,974 148,580 156,394 1,294,530 650,650 643,880 …

Read More »

Thống kê dân số Vĩnh Long

Bảng thống kê dân số tỉnh VĨNH LONG theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 VĨNH LONG 1 022 791 503 878 518 913 169 673 …

Read More »

Thống kê dân số Trà Vinh

Bảng thống kê dân số tỉnh TRÀ VINH theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 TRÀ VINH 1,009,168 496,858 512,310 173,586 83,961 89,625 835,582 412,897 422,685 …

Read More »

Thống kê dân số tỉnh Tiền Giang

Bảng thống kê dân số tỉnh TIỀN GIANG theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 TIỀN GIANG 1,764,185 865,821 898,364 247,335 117,109 130,226 1,516,850 748,712 768,138 …

Read More »

DÂN SỐ VIỆT NAM MỚI NHẤT

Dân số Việt Nam năm 2021 Trong năm 2021, dân số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 830.246 người và đạt 98.564.407 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến …

Read More »