Bài viết mới

Nghệ thuật đàm phán

Đàm phán và thương lượng luôn là một đề tài hấp dẫn nhưng cũng gây nên rất nhiều vấn đề với mọi người. Trong đàm phán, bạn không thể chỉ đứng trên lập trường và lợi ích của mình mà còn phải nhìn từ phía đối tác để có thể tạo …

Read More »

Kỹ năng nói chuyện thuyết phục

Trong kinh doanh, hợp tác hay khi gặp gỡ ai đó, cách thuyết phục người khách tạo ấn tượng tốt rất tốt cho hình ảnh của bạn. Một trong những yếu tố làm nên sự thành công của một cuộc gặp gỡ, trò chuyện nào đó chính là kỹ năng …

Read More »

Nghệ Thuật Giao Tiếp Khách Hàng

Trong kinh doanh việc tạo ra một chiến lược bán hàng tối ưu hay giải pháp tư duy hiệu quả rất quan trọng, vì đó là tiền đề để có thể trở thành một nhân viên kinh doanh xuất sắc. Nhưng có một thứ quan trọng không hề kém, đó …

Read More »