Bài viết mới

Dự báo doanh số

Bất kỳ dự báo nào cũng có thể được gọi là một chỉ báo về những gì có thể xảy ra trong một khoảng  thời gian trong tương lai đối với một lĩnh vực cụ thể. Do đó, dự báo doanh số cho ta biết có bao nhiêu sản phẩm …

Read More »

Chiến lược của Ngân hàng Châu Phi Capitec

Ngành ngân hàng tiêu dùng rất khó để thâm nhập vì hầu hết khách hàng hiếm khi chuyển đổi ngân hàng. Ở một số quốc gia, người ta thay đổi vợ/chồng còn thường xuyên hơn việc thay đổi ngân hàng họ đã chọn. Ngành ngân hàng ở Nam Phi cũng …

Read More »

Thì trường chứng khoán

Theo thời gian, thị trường chứng khoán toàn cầu đã phát triển không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà giao dịch. Họ đòi hỏi tính thanh khoản, phí giao dịch và chi phí phát sinh do trì hoãn đầu tư (delay cost) thấp, tính minh bạch cũng như giao dịch phải chắc chắn được hoàn thành. Dựa vào các yêu cầu trên, một số cấu …

Read More »

Cơ cấu dân số hoa kỳ

Dân số Hoa Kỳ (năm 2021 ước tính và lịch sử) Trong năm 2021, dân số của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng 1.912.427 người và đạt 333.867.939 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều …

Read More »