Bài viết mới

Thống kê dân số tỉnh Sơn La mới nhất 2021

Bảng thống kê dân số tỉnh SƠN LA theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thành phố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 SƠN LA 1,248,415 632,598 615,817 172,861 85,835 87,026 1,075,554 546,763 …

Read More »

Thống kê dân số tỉnh Lai Châu mới nhất 2021

Bảng thống kê dân số tỉnh Lai Châu theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thành phố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 LAI CHÂU 460,196 233,097 227,099 81,889 41,015 40,874 378,307 192,082 …

Read More »

Thống kê dân số tỉnh Điện Biên

Bảng thống kê dân số tỉnh Lào Cai theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thành phố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 ĐIỆN BIÊN 598,856 303,436 295,420 86,136 42,922 43,214 512,720 260,514 …

Read More »

Thống kê dân số tỉnh Lào Cai

Bảng thống kê dân số tỉnh Lào Cai theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thành phố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 LÀO CAI 730 420 371 306 359 114 171 456 …

Read More »

Thống kê dân số tỉnh Tuyên Quang

Bảng thống kê dân số tỉnh Tuyên Quang theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thành phố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 TUYÊN QUANG  784 811 395 146 389 665 108 287 …

Read More »