Bài viết mới

NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHANH NHẸN.

Ai là người điều hành trong một tổ chức nhanh nhẹn? Và chính xác thì họ làm những gì?                                  Nơi làm việc nhanh nhẹn năng động ngày càng trở nên phổ biến. Trong một …

Read More »

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LUÔN GIỮ CẢM XÚC MẠNH MẼ ?

PHƯƠNG PHÁP 1. XÁC ĐỊNH CÁC THÁCH THỨC VÀ ĐẶT RA MỤC TIÊU 1. Hiểu được thế nào là sự kiên cường trong cảm xúc.  Mạnh mẽ, hay kiên cường, về mặt cảm xúc hoặc tinh thần là việc thích nghi tốt với căng thẳng, tổn thương, tai ương và …

Read More »

CÁCH ĐỂ TƯ VẤN DỰ ÁN VÀ HỌC HỎI CÙNG MỘT LÚC

Chuyên gia tư vấn quản lý trẻ có thể là người mới, nhưng họ đã bán như chuyên gia. Ngược lại, ngay cả các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm, những người tự giới thiệu mình là chuyên gia, vẫn cảm thấy như người mới khi bắt tay vào …

Read More »