Bài viết mới

Thống kê dân số Togo 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Togo là 8,278,724 người. Dân số Togo chiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Togo  đứng hạng 102 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Togo  là 152 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Switzerland 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Switzerland là 8,654,622 người. Dân số Switzerland chiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Switzerland  đứng hạng 101 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Switzerland  là 219 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Israel 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Israel là 8,655,535 người. Dân số Israel chiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Israel  đứng hạng 100 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Israel  là 400 người/ Km2 Tổng diện …

Read More »

Thống kê dân số Serbia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Serbia là  8,737,371 người. Dân số Serbiachiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Serbia đứng hạng 99 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Serbia là 100 người/ Km2 Tổng diện …

Read More »

Thống kê dân số Papua New Guinea 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Papua New Guinea là  8,947,024 người. Dân số Papua New Guinea   chiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Papua New Guinea   đứng hạng 98 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình …

Read More »