Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Phương  pháp quản lý doanh nghiệp bằng BSC

Phương  pháp quản lý doanh nghiệp bằng BSC

BSC là từ viết tắt của Balanced Scorecard- một Phương pháp quản lý doanh nghiệp hiện đại. Đây là công cụ giúp ích trong việc quản lý , cân đối tài chính và tính toán hiệu quả. Vậy phương pháp quản lý doanh nghiệp bằng BSC là gì?

Balanced Scorecard là gì?

BSC là một hệ thống đo lường hiệu quả với những mục tiêu cụ thể, những phép đo và chỉ tiêu rõ ràng. Hệ thống Balanced Scorecard này bao gồm bốn khía cạnh: Tài chính, khách hàng, quá trình nội bộ và học hỏi, phát triển. Đây là công cụ truyền đạt những định hướng về kết quả và hiệu quả lao động của mình đến với những đồng nghiệp cấp dưới, qua đó có thể dễ dàng được mục tiêu chiến lược.

Có thể nói rằng, BSC cùng một lúc đảm nhiệm vị trí của cả 3 hệ thống: Hệ thống đo lường,  quản lý chiến lược và công cụ trao đổi thông tin

1/ Hệ thống đo lường BSC

BSC cho phép các tổ chức làm rõ những chiến lược của tổ chức đó bằng cách đưa ra một khuôn khổ hoàn toàn mới. Khuôn khổ này cho thấy được toàn bộ các chiến lược của tổ chức thông qua các các phép đo và các mục tiêu đã được chọn. BSC sử dụng các phép đo như là một ngôn ngữ mới để mô tả về các yếu tố chính để đạt được chiến lược đề rat hay vì tập trung vào việc kiếm soát chúng.

2/ Hệ thống quản lý chiến lược bằng BSC

Đối với nhiều công ty, BSC được mô tả như một hệ thống “Quản lý chiến lược” . Công cụ này giúp doanh nghiệp, tổ chức Vượt qua rào cản định hướng bằng cách giải thích các chiến lược. Đối với cá nhận cụ thể, đây là công cụ giúp phổ biến và truyền đạt Thẻ điểm để vượt qua rào cản về con người. Ngoài ra, Blanced Scorecard cugx đưa ra chiến lược cung cấp nguồn lực để vượt qua rào cản về nguồn lực và khắc phục những rào cản về quản lý do doanh nghiệp. Thức hiện theo cách này, Blanced Scorecard đã  làm giảm đi được rất nhiều vấn đề liên quan đến việc áp dụng chiến lược một cách hiệu quả, làm cho quá trình quản lý chiến lược đạt được hiệu quả cao hơn.

3/ Công cụ trao đổi thông tin BSC.

Công cụ BSC thực hiện việc biến chiến lược thành  hành động sau đó đưa ra thông điệp đế với người lao động. Đây là một công cụ tuy đơn giản nhưng có  tác động mạnh mẽ đến cả toàn bộ hệ thống. BSC  xây dựng thẻ điểm rõ ràng, mô tả được chiến lược phải trực quan, mục tiêu  rõ ràng và phải lựa chọn  chỉ số đo lường. Chính vì thế, BSC có thể được gọi như một công cụ trao đổi thông tin.

Blanced Scorecard giống như một “cuốn sách quản lý mở”, là một công cụ hiện đại, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc quản lý doanh nghiệp của bạn.

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *