Home / Phát triển doanh nghiệp / Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất

Top 8+ cách quản lý sản xuất hiệu quả

I. Quản lý sản xuất là gì? Quản lý sản xuất là một phần của hoạt động sản xuất kinh doanh. Liên quan chặt chẽ đến các nhà máy và xưởng sản xuất. Nhiệm vụ của quản lý sản xuất bao gồm lập kế hoạch và giám sát tiến độ …

Read More »

Top 11 các phần mềm logistics phổ biến hiện nay

I. Phần mềm Logistics là gì? Logistics là hành trình của hàng hóa từ điểm xuất phát đến nơi đến của khách hàng hoặc doanh nghiệp. Phần mềm logistics là một giải pháp công nghệ được thiết kế để hợp lý hóa và tối ưu hóa các khía cạnh khác …

Read More »