Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Quản trị rủi ro hậu covid-19

Quản trị rủi ro hậu covid-19

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là vấn đề hiện nay được nhiều Doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là sau đợt dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh lao đao. Việc xây dựng quy trình và cải thiện năng lực quản trị ro là nên tảng  cho phép các tổ chức cố gắng chuẩn bị cho những điều không mong muốn bằng cách giảm thiểu rủi ro và chi phí trước khi chúng xảy ra.

Quản trị rủi ro là gì?

Quản trị rủi ro là quá trình thường được thực hiện bởi cấp quản lý, cấp lãnh đạo.  Trong quá trình đó sẽ xác định, nhận dạng tình huống, vấn đề có thể tác động đến doanh nghiệp trong tương lai từ đó xác định, phân tích và đề xuất phương án xử lý các yếu tố nhằm ngăn chặn và hạn chế mức độ rủi ro đồng thời biến rủi ro thành cơ hội để thành công. Khái niệm này thường được dùng với nghĩa kiểm soát rủi ro trong các sự kiện tương lai, việc biết trước sẽ giúp doanh nghiệp chủ động đề phòng hơn là muốn ứng phó, xử lý sau khi mọi việc đã xảy ra.

Quản trị rủi ro là gì?

Rủi ro được hiểu là một tình huống, sự kiện xảy ra có thể gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh hưởng quá trình vận hành và đạt được mục tiêu đề ra của một doanh nghiệp. Những rủi ro này có thể xuất phát từ nhiều hướng khác nhau, bao gồm sự không chắc chắn về mặt tài chính, sai sót trong khâu quản lý chiến lược, trách nhiệm pháp lý tai nạn hoặc thiên tai,…

Nội dung chính của quản trị rủi ro

 • Xác định, nhận dạng, phân tích, đo lường rủi ro.
 • Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.
 • Giảm thiểu tác động khi rủi ro xuất hiện.
 • tìm cách biến rủi ro thành cơ hội để thành công.

Yếu tố ảnh hưởng

 • Quy mô của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Năng lực doanh nghiệp đang có.
 • cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp.
 • trình độ của cấp quản lý và cấp lãnh đạo.

Quy trình quản lý rủi ro

Ngoài các kế hoạch và sản phẩm đã chỉ trong trường hợp, chẳng hạn như danh sách các nhà cung cấp thay thế hoặc chính sách bảo hiểm, các công ty quản lý thành công rủi ro của họ cũng áp dụng các thông lệ thông thường để quản lý các mối nguy tiềm ẩn mà họ đã xác định. Trong nhiều trường hợp, các vị trí mới được tạo ra, chẳng hạn như người quản lý rủi ro doanh nghiệp hoặc bộ phận mới được phát triển để tích hợp quản lý rủi ro vào hoạt động hàng ngày, bao gồm các nhóm bảo trì và kiểm soát chất lượng và bảo trì thiết bị.

Quản trị rủi ro

Nhìn chung tất cả các quy trình quản lý rủi ro đều tuân theo các bước cơ bản giống nhau, mặc dù đôi khi các thuật ngữ khác nhau được sử dụng để mô tả các bước này. Kết hợp 5 bước quy trình quản lý rủi ro này kết hợp để đưa ra một quy trình quản lý rủi ro đơn giản và hiệu quả.

1. Xác định rủi ro

Bạn và nhóm của bạn phát hiện ra, nhận ra và mô tả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án của bạn hoặc kết quả của nó. Có một số kỹ thuật bạn có thể sử dụng để tìm rủi ro dự án. Trong doanh nghiệp rủi ro có thể chia thành 4 nhóm sau: 

– Rủi ro chiến lược, các rủi ro xuất phát từ các vấn đề liên quan đến quản trị, môi trường kinh doanh và các bên liên quan như khách hàng, đối thủ, nhà đầu tư… (kế hoạch và phân bổ nguồn lực, sáp nhập, mua lại, thoái vốn, môi trường kinh doanh, truyền thông và quan hệ với các bên liên quan…);

– Rủi ro hoạt động, các rủi ro liên quan đến việc sử dụng hiệu quả nguồn lực trong hoạt động hàng ngày, rủi ro tới từ các quy trình, hệ thống, con người và văn hóa… hay do ảnh hưởng của các sự kiện bên ngoài. Ví dụ: kinh doanh liên tục, quy trình tác nghiệp hàng ngày, quản lý thông tin, an toàn – sức khỏe – môi trường…;

– Rủi ro tài chính, các rủi ro bắt nguồn từ các giao dịch có tính chất tài chính, bao gồm việc mua, bán, các khoản đầu tư và cho vay hay các hoạt động kinh doanh khác (như rủi ro về lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa, thuế, cấu trúc vốn, tính thanh khoản, tín dụng…);

– Rủi ro tuân thủ, các rủi ro có liên quan tới việc chấp hành các quy định/nội quy của doanh nghiệp, các luật và văn bản pháp lý khác của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng/cam kết (môi trường kiểm soát, đạo đức, gian lận, quy định trong hợp đồng…

Việc phân loại rủi ro sẽ giúp chúng ta tập trung và giải quyết hiệu quả hơn vấn đề tồn tại.

2. Phân tích rủi ro

Khi rủi ro được xác định, bạn xác định khả năng và hậu quả của từng rủi ro. Bạn phát triển sự hiểu biết về bản chất của rủi ro và tiềm năng của nó để ảnh hưởng đến các mục tiêu và kết quả của dự án.

Nhận dạng rủi ro dựa vào mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp: Bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều có mục tiêu nhất định. Bất cứ sự kiện nào gây nguy hiểm một phần hoặc toàn bộ cho việc đạt được mục tiêu cũng đều được xác định là rủi ro

+ Nhận dạng rủi ro dựa vào việc kiểm tra những rủi ro tồn tại sẵn:

Ở một số ngành nghề, luôn tồn tại sẵn các rủi ro. Mỗi rủi ro trong số đó sẽ được kiểm tra xem có xảy ra không khi mà doanh nghiệp thực hiện những hành vi cụ thể

3. Đánh giá rủi ro

Bạn đánh giá hoặc xếp hạng rủi ro bằng cách xác định mức độ rủi ro, đó là sự kết hợp giữa khả năng và hậu quả. Bạn đưa ra quyết định về việc liệu rủi ro có thể chấp nhận được hay liệu nó có đủ nghiêm trọng để đảm bảo thay đổi hay không.

 • Xác định tỷ lệ các sự cố kể từ khi các thông tin thống kê không chứa đựng tất cả các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ
 • Những quan điểm và những con số thống kê có sẵn được coi là nguồn thông tin chủ yếu
 • Tỷ lệ các sự cố sẽ được nhân đôi bởi các sự kiện có tác động tiêu cực
 • Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng lợi ích của việc quản lý rủi ro ít phụ thuộc vào phương thức quản lý mà phụ thuộc nhiều hơn vào tần suất và cách thức đánh giá rủi ro.

4. Xử lý rủi ro

Điều này cũng được gọi là kế hoạch ứng phó rủi ro. Trong bước này, bạn đánh giá các rủi ro được xếp hạng cao nhất của mình và đưa ra kế hoạch xử lý hoặc sửa đổi các rủi ro này để đạt được mức rủi ro chấp nhận được. Làm thế nào bạn có thể giảm thiểu xác suất rủi ro tiêu cực cũng như tăng cường các cơ hội? Bạn tạo ra các chiến lược giảm thiểu rủi ro, kế hoạch phòng ngừa và kế hoạch dự phòng trong bước này.

5. Theo dõi và xem xét rủi ro

Rủi ro là về sự không chắc chắn. Nếu bạn đặt một khuôn khổ xung quanh sự không chắc chắn đó, thì bạn thực sự mạo hiểm với dự án của mình. Và điều đó có nghĩa là bạn có thể tự tin hơn nhiều để đạt được mục tiêu dự án của mình. Bằng cách xác định và quản lý một danh sách toàn diện các rủi ro dự án, những bất ngờ và rào cản khó chịu có thể được giảm bớt và những cơ hội vàng được phát hiện. Quy trình quản lý rủi ro cũng giúp giải quyết các vấn đề khi chúng xảy ra, bởi vì những vấn đề đó đã được dự tính và kế hoạch điều trị chúng đã được phát triển và đồng ý.

Thực hiện một quy trình quản lý rủi ro là rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào. Quản lý rủi ro tốt không cần phải tốn nhiều tài nguyên hoặc khó khăn cho các tổ chức thực hiện hoặc môi giới bảo hiểm để cung cấp cho khách hàng của họ. Với một chút chính thức hóa, cấu trúc và sự hiểu biết mạnh mẽ về tổ chức, quy trình quản lý rủi ro có thể là bổ ích.

Với đội ngũ tư vấn Doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, quản trị Doanh nghiệp. Kế Hoạch Việt tự hào đã giúp tư vấn cho nhiều đơn vị Doanh nghiệp lớn nhỏ quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả từ việc nhận biết những khó khăn vướng mắc trong doanh nghiệp và đề ra những giải pháp hiệu quả để giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *