Home / Thông tin dự án / Dự án đầu tư / Quy hoạch chi tiết khu tái định cư tại huyện Đông Hải – tỉnh Bạc Liêu

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư tại huyện Đông Hải – tỉnh Bạc Liêu

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư tại huyện Đông Hải – tỉnh Bạc Liêu

lập dự án đầu tư, lập dự án việt, lập dự án vay vốn, lapduan.net, lap du an, lập dự án nông nghiệp, tư vấn vay vốn, lập dự án á châu, duanviet.com.vn, duanviet

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH.

Dân cư đang sinh sống trong rừng ngập mặn là kết quả hình thành do di cư tự do, sinh sống chủ yếu dựa vào hai ngành nghề chính là: làm muối và đánh bắt thủy – hải sản.

Ngành muối phát triển mạnh ở địa phương, năng suất và sản lượng ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, giá thành muối bán ra thị trường còn thấp, sản lượng tiêu thụ còn hạn chế, nên ngoài nghề làm muối người lao động phải kết hợp với các ngành nghề khác.

Ngành đánh bắt thuỷ – hải sản trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, sản lượng đánh bắt giảm, đánh bắt thủ công không có hiệu quả, đánh bắt xa bờ thì đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Nên nhiều hộ dân phải bỏ nghề đánh bắt để chuyển sang làm nghề khác mà phổ biến nhất là làm muối và nuôi, trồng thuỷ,  hải sản.

Nhu cầu của hai nghề này cần phải có đất sản xuất nên đất rừng phòng hộ đãbị chiếm dụng trái phép làm đất sản xuất thực tế này diễn ra với quy mô ngày càng lớn.

Để kịp thời ngăn chặn sự suy thoái rừng, giảm sút về tài nguyên thiên nhiên, đòi hỏi phải có giải pháp cụ thể để bảo vệ và khôi phục các khu rừng ngập mặn. Đồ án quy hoạch khu tái định cư là hết sức thiết thực, bước đầu ổn định đời sống, sản xuất của dân cư trong vùng. Tạo điều kiện đề thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp Bảo vệ và Phát triển những khu rừng ngập nước ven biển tỉnh Bạc Liêu.

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH:

1. Mục tiêu:

  • Hình thành khu định cư mới tập trung, có cơ cấu tổ chức hành chính là xóm, ấp…, phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân địa phương.
  • Quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của dân cư trong khu vực, tạo điều kiện thực hiện nghiêm chỉnh Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Bạc Liêu, theo quyết định số 25/2000/QĐ – TTg ngày 21/2/2000 của Thủ Tướng chính phủ đã phê duyệt.

2. Nhiệm vụ :

Bước 1:

  • Khảo sát, điều tra thu thập số liệu bản đồ đất đai, các số liệu thống kê kinh tế – kỹ thuật và xã hội.
  • Xử lý các thông tin, số liệu.

Bước 2:

Nghiên cứu nội dung quy hoạch chi tiết:

  • Quy hoạch đất rừng phòng hộ xung yếu và đất rừng sản xuất kết hợp.
  • Quy hoạch đất ở của khu dân cư.
  • Quy hoạch đất sản xuất nuôi thuỷ sản.
  • Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện và giao thông nội đồng, thuỷ lợi phục vụ sản xuất…

III. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC.

1. Phân khu chức năng:

Hai  Khu ấp Bửu Hai xã Long Điền Đông và Khu Ap Diêm Điền xã Long Điền Đông cách nhau khoảng 1Km, có cùng các điều kiện tự nhiên, địa hình, chịu ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh giống nhau. Cho nên, cơ cấu vị trí các phân khu chức năng được chọn giống nhau.

Cơ cấu phân khu gồm có 4 phân khu chức năng:

+  Khu rừng phòng hộ xung yếu : Được sử dụng đất giáp Biển  (có chiều dài bờ biển tổng cộng khoảng 1.3 Km ( Khu ấp Bửu Hai xã Long Điền Đông 900m Khu Ap Diêm Điền xã Long Điền Đông 400 m).

+  Khu sản xuất kết hợp: Được sử dụng đất nằm giữa đê Biển Đông và đất rừng phòng hộ xung yếu.

+  Khu dân cư:  Được sử dụng đất nằm giữa đê Biển Đông và kênh 130, nơi có giao thông đường bộ và đường thuỷ thuận tiện.

+ Khu sản xuất nuôi tôm tập trung: Được sử dụng đất nằm giữa kênh 130 và kênh Trường Sơn, nơi có hệ thống kênh thuận tiện xây dựng thuỷ lợi.

2. Cơ cấu sử dụng đất khu tái định cư:

Bảng cơ cấu sử dụng đất phân khu.

 

STT Tên phân khu DT(m2) DT (ha) Tỷ lệ:%
I  Khu ấp Bửu Hai xã Long Điền Đông 1.546.000 154,60 100
1 Đất rừng phòng hộ xung yếu 254.800 25,48 16,48
2 Đất sản xuất kết hợp 615.700 61,57 39,83
3 Đất dân cư 149.500 14,95 9,67
4 Đất nuôi thủy sản 526.000 52,60 34,02
II Ấp Diêm Điền xã Long Điền Tây 372.800 37,28 100
1 Đất rừng phòng hộ xung yếu 93.000 9,30 24,95
2 Đất sản xuất kết hợp 133.000 13,30 35,68
3 Đất dân cư 62.800 6,28 16,85
4 Đất nuôi thủy sản 84.000 8,40 22,53

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 Qua những phân tích trên, dự án tái định cư cho các hộ gia đình sống trái phép trong rừng ngập mặn xã Long Điền Đông – Long Điền Tây là hết sức cần thiết.

Kính đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu và các ban ngành liên quan xem xét, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cư tại Xã Long Điền Đông – Xã Long Điền Tây thuộc huyện Đông Hải, nhằm nhanh chóng thực hiện có hiệu quả Dự án: Bảo vệ và Phát triển các khu rừng ngập nước ven biển tỉnh Bạc Liêu đã được phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *